Pracovní smlouva a její náležitosti (vzor)

vzor pracovní smlouvy

Následující článek informuje o všech náležitostech (druh práce, místo výkonu práce, stanovení mzdy atd.), které musí či může pracovní smlouva obsahovat. Bude užitečný hlavně těm podnikatelům, kteří plánují rozšířit své podnikání o další personální zdroj.

 

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je dvoustranným právním úkonem, jenž vede ke vzniku pracovního poměru. Jako taková je základním právním úkonem pracovního práva a nejčastěji uzavíraným právním úkonem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Na základě pracovní smlouvy vzniká zaměstnavateli právo a zároveň povinnost přidělovat zaměstnanci práci v souladu s dohodnutým druhem práce a povinnost vyplatit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu. Zaměstnanec má naopak povinnost práci odpovídající dohodnutému druhu práce vykonat ve stanovené pracovní době.

Z výše uvedeného je patrná důležitost pracovní smlouvy a naplnění jejích náležitostí.

Obsah pracovní smlouvy bude provázet nejen začátek pracovního poměru, ale celý pracovní poměr až k jeho vypršení či ukončení. Prvním krokem k úspěšné pracovní smlouvě, jež bude nejen platná, ale i oboustranně výhodná, je dodržení základních náležitostí pracovní smlouvy dle §§ 33, 34 zákoníku práce. Obsah těchto ustanovení, je téměř obecně známý, ale rutinní používání daných ustanovení bez bližšího pochopení může vést k chybám při sjednávání pracovní smlouvy.

 

 

Formální náležitosti pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí být sjednána nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost ji sjednat písemně. Pokud tak však neučiní a zaměstnanec začne práci vykonávat, vznikne tzv. faktický pracovní poměr. Nedodržení povinnosti zaměstnavatelem nemůže být postižen zaměstnanec. Proto není nedodržení písemné formy stiženo neplatností pracovní smlouvy. Zaměstnavateli i z ústně uzavřené pracovní smlouvy plynou povinnosti. Především základní povinnost vyplatit za vykonanou práci mzdu.

 

Druh práce

Druh práce vymezuje, ke kterému okruhu prací se zaměstnanec zavazuje, které práce je zaměstnavatel oprávněn po zaměstnanci vyžadovat; lze ho vymezit zcela konkrétně okruhem stanovených prací nebo i alternativně. Na vymezení druhu práce v pracovní smlouvě poté navazuje pracovní náplň zaměstnance, která je již jednostranným nařízením zaměstnavatele. Blíže rozvádí druh práce do jednotlivých pracovních úkonů a definuje zejména opakující se činnosti zaměstnance.

Např. druh práce může být označen jako „servírka“, zákoník práce však správně vyžaduje, aby byla náplň práce podrobněji rozvedena, např. „mezi povinnosti patří i úklid restaurace po skončení otvírací doby, rozlévání nápojů, přijímání zboží" apod.

 

Místo nebo místa výkonu práce

Místo lze vymezit zcela konkrétně, např. adresou sídla firmy, nebo obecněji vymezením obce, je možné sjednat i více míst výkonu práce. Pokud není v pracovní smlouvě sjednáno jinak, je místo výkonu práce pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad.

 

Den nástupu do práce

Je možné určit jakýkoliv den, i den pracovního klidu, den je možné vymezit kalendářním datem, ale i splněním určité podmínky, např. dnem následujícím po ukončení studia

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.