Osm kroků jak udělat z nového zaměstnance plnohodnotného člena týmu

Když přijímáte nového pracovníka do vaší firmy, usnadněte mu zapadnutí do pracovního kolektivu a osvojení vaší firemní kultury. Získáte tak zaměstnance, který se cítí být součástí podniku a stane se z něj nenahraditelný člen pracovního týmu.

 

Začleňování nových pracovníků do týmu

1Připravte vše ještě před samotným příchodem nového zaměstnance.

Stávající zaměstnance s předstihem informujte o příchodu dalšího kolegy. Také s nimi prodiskutujte vaše očekávání, budoucí náplň práce nového člověka a jeho silné stránky. Požádejte stávající členy týmu o pomoc při adaptaci nováčka a s některým z kolegů se dohodněte, že bude nováčkovým průvodcem v prvních měsících na novém místě. Dopředu také připravte pracovní místo se všemi nezbytnými pomůckami.

2Zdravé jídlo a suroviny

Vybírejte týmového hráče.

Charakterové a osobnostní rysy jsou důležitým měřítkem hodnocení kandidátů již při výběrovém řízení. Nový zaměstnanec by měl ostatní členy týmu vhodně doplňovat, případně i motivovat.

3Pracovní náplň zaměstnance.

S novým zaměstnancem si při podpisu pracovní smlouvy vyjasněte jeho náplň práce a s tím související pravomoce a povinnosti. Znalost těchto informací je pro jeho adaptaci velmi důležitá. Plán, který vytvoříte společně mu během jeho prvních dní či týdnů ve vaší firmě pomůže. Dohodněte si bilancující setkání v předem určených intervalech, budete tak mít zpětnou vazbu, jak vše probíhá. Pokud bude cokoli potřebovat, snažte se mu vyjít vstříc.

4Adaptace je důležitá.

Čím dříve se nový zaměstnanec zapracuje, tím dříve začne jeho práce nést potřebné ovoce. Kromě pracovních výsledků je také důležité zaměstnance udržet dlouhodobě. Klíčovou roli přitom hraje, aby se pracovník cítil na pracovišti dobře a bezproblémově vycházel s kolegy i nadřízeným.

5Zaměstnanec musí znát firemní cíle a vizi.

Po nástupu na pozici by se zaměstnanec seznámit s firemní filozofií a s obchodní vizí. Postupně by se tak měl ztotožnit s firemní kulturou. Pokud máte větší podnik, je dobré zaměstnanci osvětlit celou organizační strukturu firmy, pravomoci jednotlivých oddělení a jejich vzájemnou provázanost a podporu, aby měl přehled o chodu firmy.

 

6Představte zaměstnance kolegům, ukažte zaměstnanci firmu.

Nový zaměstnanec by se měl seznámit s celým pracovištěm a také by se měl být představen každému kolegovi. Měl by mít také možnost, donést si jakékoliv předměty (květina, fotka apod.), které mu pracovní místo zpříjemní.

7Zaučení zaměstnance je důležité.

Nezapomeňte na zaučení nových zaměstnanců. U větších podniků se vyplatí mít možnost uceleného proškolení více zaměstnanců stejných či obdobných pozic zároveň. Menší firmy pak často využívají tzv. buddy systému. Jedná se o přidělení nováčka k jednomu ze stávajících zaměstnanců na obdobné pozici. Na něj se pak může nový kolega v případě potřeby obrátit.

Pokud nastupuje nový zaměstnanec na uvolněné místo, které je jediné svého druhu ve firmě, měl by se mu poslední dny v práci věnovat předchozí pracovník. Je vhodné, aby také zpracoval nějaký stručný manuál s radami, které nováčkovi v začátcích pomohou.

8Setkání zaměstnanců.

Vyplatí se organizovat jednou za čas celofiremní setkání. A to jak na formální, tak na méně formální úrovni. Pracovní setkávání bývá spojeno s bilancováním dosažených výsledků či oceněním nejúspěšnějších pracovníků. Zaměstnanci by zde měli mít možnost se veřejně vyjádřit.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.