Lidské vlastnosti, které (ne)chtít do start-upu

Odhadnout člověka po jedné schůzce je nadlidský výkon, pokud ovšem nechcete nechat výběr člověka pro váš start-up na prvním dojmu. Psycholožka Marie Součková o tom ví své a připravila pro vás návod vypovídající o tom, na jaké vlastnosti byste se měli zaměřit a jak je otipovat během pohovoru a naopak, jakým vlastnostem a klišé se vyhnout.

Když dva dělají totéž, není to totéž... Personální výběr je jako výzkum. Představme si dva začínající podnikatele s inovativním produktem, který dobře řeší konkrétní potřebu vymezené cílové skupiny. Oba mají přístup ke stejným informacím,  srovnatelným technologiím i finančním zdrojům. Co rozhodne o tom, kdo z nich uspěje? Jak se říká, „je to o lidech“. V kontextu drobného podnikání a start-upů to platí obzvlášť. Čím je totiž organizace menší, tím větší podíl má každý jednotlivec na jejích celkových výsledcích. Růst businessu s sebou nese také potřebu nových pracovních sil. Kvalitní výběr pracovníků vyžaduje dobře zprocesovaný sběr dat a jejich vyhodnocení. Předmětem „výzkumu“ jsou relevantní vlastnosti uchazečů o práci, přičemž nejběžnější metodou je pohovor. Abychom z rozhovoru s uchazeči vytěžili klíčové informace, musíme formulovat správné otázky a správně interpretovat jejich reakce.

Jaké vlastnosti by měl člen start-up týmu mít?

Pracovní nasazení, výkonová motivace, spolehlivost, schopnost řešit problémy, vytrvalost, zvládání překážek a stresu, organizační dovednosti, sebe-disciplína, flexibilita a přizpůsobivost změnám, navazování kontaktů, sebedůvěra, schopnost prosadit se, orientace na další rozvoj... To je jen několik vybraných kompetencí z celého souboru osobních předpokladů, které jsou pro prosperitu firmy zásadní. Nelze zobecňovat, vhodné vlastnosti vycházejí z definice toho, co od nového pracovníka očekáváme. To, co je pro působení v jednom týmu žádoucí (např. ambice a dovednosti pro vedení lidí), může být pro jiný tým překážkou. Před samotným „výzkumem“ doporučuji položit si několik otázek ohledně toho, co od nového pracovníka (či pracovnice) potřebujete, zejména pak:

 • Jaké všechny činnosti bude v rámci své pracovní role zajišťovat? Za co ponese odpovědnost, kam má firmu posunout?
 • Jaké má mít vzdělání, co musí bezpodmínečně znát a co je výhodou? Jakými jazyky musí být vybavený a na jaké úrovni?
 • Čeho musí být schopen, co musí umět? Jaké oblasti by měly pokrývat jeho profesní zkušenosti? S jakými problémy se bude muset vypořádat?
 • Jak má vystupovat vůči druhým lidem (spolupracovníkům, zákazníkům, ... )?
 • V jakých pracovních podmínkách bude muset podávat výkon? Kolik samostatnosti bude mít?  S jakými  stresory se bude potýkat?
 • V jaké míře a jak rychle se bude náplň jeho práce proměňovat v čase? Jakým nárokům bude vystaven v budoucnu? Jak rychle se bude muset učit?

 

Výčet otázek není úplný. Vodítkem pro stanovení adekvátních požadavků může být také reflexe toho, jaké oblasti jsou již v organizaci pokryty a kde jsou „bílá místa“. Osobnostní vlastnosti, které pro rozjíždějící se business znamenají výhodu, jsou kromě již zmíněných obvykle také tyto:

 • Motivovanost specificky pro danou činnost, nejen zájem „najít si práci“, ale skutečný entuziasmus a hlubší zájem o věc, který se obvykle manifestují mnohem dříve, než v momentě uveřejnění pracovní nabídky.
 • Proaktivita - nejen být aktivní, když to situace vyžaduje, ale i když se „nic neděje“. Být proaktivní znamená nečekat „až....“, ale projevovat iniciativu.
 • Schopnost nést odpovědnost – má uchazeč tendenci svalovat vinu za neúspěchy na druhé? Nebo si je vědom svého vlastního vlivu, bere na sebe odpovědnost za své výsledky a dokáže se z případných nezdarů poučit?
 • Schopnost práce s informacemi – v tzv. „informační společnosti“ a zvlášť v dynamickém, rychle se rozvíjejícím segmentu jde vyloženě o „must“.
 • Hodnoty slučující se s vizemi, hodnotami a kulturou firmy – pro start-up je typická orientace na inovace, efektivitu a rychlý růst. Charakteristické je dynamické prostředí, poměrně velká nejistota budoucího vývoje, vyšší míra rizika a teprve vznikající procesy (ve srovnání s korporací). Pracovník by s tím měl být v souladu.
 • Sebeřízení – organizace vlastního času a rozložení úsilí mezi úkoly s prioritou.
 • Inovativnost – tendence nespokojit se s tím, že věci „nějak fungují“, energie investovaná do objevování nových možností.
 • Dotahování práce do konce – tzv. getting things done.
 • Zákaznická orientace – i u těch, kteří do styku se zákazníky nepřijdou, je podstatné, aby na produkt a služby nahlíželi perspektivou zákazníků.
 • Spolupráce a komunikační dovednosti - bez efektivního proudění informací, znalostí a myšlenek napříč firmou, nemůže být plně využito potenciálu všech jednotlivců – tedy nevzniká tzv. skupinová synergie, která je charakterizována tím, že celek je více než součtem svých jednotlivých částí.
 • Ekonomické myšlení – aspoň základní povědomí o ekonomických principech.
 • Sebereflexe a otevřenost zpětné vazbě - představuje výchozí předpoklad pro jakékoli budoucí učení, je základem učenlivosti. Uchazeč by měl rozpoznávat faktory úspěchu i neúspěchu, být si vědom svých silných stránek i rezerv.

Pokračování článku najdete ZDARMA v e-magu Starting Up

Autor: Mgr. Marie Součková, spolumajitelka společnosti poskytující personálně-konzultantské služby v oblasti výběru a rozvoje pracovníků Your Solution

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.