Konkurenční doložka (vzor)

Konkurenční doložka slouží ochraně firemního know-how. Při svém podnikání ji využijete hlavně v těch oborech, kde působí silná konkurence. Pojistíte si jí své zaměstnance před tím, aby neodnesli vaše nápady ven z firmy, například vašemu tržnímu rivalovi.

 

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je ujednání, které se vždy domlouvá individuálně, a to většinou v oborech, kde je potřeba chránit firemní know-how. Toto ujednání musí být v souladu s Ústavou České republiky a s Listinou základních práv a svobod a vzájemná práva i povinnosti účastníků pracovního poměru musí být ve vyváženém poměru.

Konkurenční doložka se ujednává k takovým činnostem, které jsou shodné s předmětem podnikání zaměstnavatele nebo v případě soutěžní povahy této činnosti. Většinou je tedy konkurenční ujednání součástí pracovní smlouvy v oboru, kde je velká konkurence. Zaměstnanci je znemožněn odchod ke konkurenci, případně zahájení vlastního podnikání v oboru, protože by to mohlo bývalého zaměstnavatele silně poškodit na trhu v daném oboru.

 

Základní informace o konkurenční doložce

Konkurenční doložka znamená písemný závazek zaměstnance vůči zaměstnavateli, že po skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost (pracovní poměr, podnikání), která by se shodovala s předmětem činnosti zaměstnavatele, případně mu byla konkurencí.

Konkurenční doložka může být sjednána buď jako součást pracovní smlouvy, anebo ve formě samostatné dohody, a to kdykoliv později v průběhu trvání pracovního poměru. Doba trvání platnosti konkurenční doložky je nejdéle jeden rok po skončení pracovního poměru.

Jestliže byla se zaměstnancem v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, lze konkurenční doložku dohodnout nejdříve po jejím uplynutí. Ujednání o konkurenční doložce před skončením zkušební doby by bylo neplatné. Zaměstnanec však není povinen konkurenční doložku uzavřít a může po uplynutí zkušební doby takový návrh zaměstnavatele odmítnout.

 

Vzor konkurenční doložky

Konkurenční doložka VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

 

Náležitosti konkurenční doložky

  • označení účastníků,
  • závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by měla vůči němu soutěžní povahu,
  • závazek zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání po dobu plnění zaměstnancova závazku,
  • peněžitá částka (smluvní pokuta), kterou je zaměstnanec povinen zaplatit, poruší-li závazek uvedený v bodu b),
  • datum a místo vyhotovení a podpisy účastníků.

Podstatnou náležitost konkurenční doložky představuje závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, které má kompenzovat jeho omezení v možnosti výběru výdělečné činnosti po dobu trvání závazku.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.