Jmenování do funkce (vzor)

Jmenování do funkce je jednostranný právní úkon, kterým se zakládá pracovní poměr u vedoucích zaměstnanců specifikovaných zákonem.
 

Náležitosti jmenování do funkce

Jmenovaní vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny.

Náležitosti jmenování do funkce

Ačkoliv zákoník práce obsahové náležitosti jmenování výslovně nestanoví, mělo by jasně vyplývat

  • určení jmenovaného zaměstnance (tj. kdo je jmenován), 

  • označení příslušného subjektu, který jmenuje (tj. kým je zaměstnanec jmenován), 

  • určení pracovního místa, na které je zaměstnanec jmenován, 

  • místo, kde bude práce vykonávána, 

  • den nástupu do práce. 

Z důvodu snazší prokazatelnosti a větší jistoty v pracovněprávních vztazích se doporučuje písemná forma (v podobě jmenovacího dekretu či dopisu).

Jmenování je jednostranný právní úkon, kterým se zakládá pracovní poměr pouze u vedoucích zaměstnanců stanovených zákonem (§ 33 odst. 3), a to u vedoucích organizačních složek státu, vedoucích organizačních jednotek organizačních složek státu, ředitelů státních podniků, vedoucích organizačních jednotek státních podniků, vedoucích státních fondů, jestliže je v jejich čele individuální orgán, vedoucích příspěvkových organizací, vedoucích organizačních jednotek příspěvkových organizací a u ředitelů školské právnické osoby, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

Ačkoli je jmenování jednostranným právním úkonem, je platnost vzniku pracovního poměru na jeho základě podmíněna souhlasem jmenovaného zaměstnance; souhlas může být vyjádřen i tím, že jmenovaný začal práci na příslušném pracovním místě vykonávat (tj. konkludentně).

Jmenování provádí ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu, popřípadě vedoucí organizační složky státu. Uvedené osoby mohou vedoucího zaměstnance z pracovního místa také odvolat. Vedoucí zaměstnanec se tohoto místa může rovněž vzdát.

Vedoucí zaměstnanec může být na pracovní místo jmenován na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

 

V druhém případě odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa pracovní poměr končí.

Před vznikem pracovního poměru může být nyní také v souvislosti se jmenováním sjednána také zkušební doba.

Vzor jmenování do funkce

This is a download box . Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer rutrum d…

Jmenování do funkce VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

Diskuze k článku

Přidat komentář
Daniel.01 Máte tam věcné chyby. Odvoláním z funkce pracovní poměr nezaniká.
29.11.2018 08:36 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.