Dohoda o provedení práce (vzor)

Dohoda o provedení práce je možností, která se podnikateli naskýtá pro uzavření dohody o práci s pracovníkem mimo standardní pracovní poměr. Náležitosti i vzor dohody o provedení práce najdete v následujícím článku.

Dohoda o provedení práce

Uzavření dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je dvoustranný právní úkon, který se stane učinným v okamžiku, jakmile se účastníci shodnou na jeho obsahu.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně.

Náležitosti dohody o provedení práce

  • označení účastníků, resp. smluvních stran,
  • vymezení pracovního úkolu,
  • sjednaná odměna,
  • (zpravidla) doba/lhůta, v níž má být úkol proveden,
  • časový rozsah práce (pokud nevyplývá z předchozího bodu),
  • místo a datum sjednání, jména a podpisy účastníků.

Výše odměny v rámci dohody o provedení práce

Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce, přičemž se mohou účastníci dohodnout, že část odměny bude splatná již po provedení určité části pracovního úkolu. Neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám, může podle výslovného ujednání účastníků zaměstnavatel odměnu přiměřeně snížit. Při sjednávání výše odměny v dohodě o provedení práce mají účastníci velkou smluvní volnost. Výše odměny však musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy. V opačném případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na jednu hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Musí být respektován také zákaz diskriminace a jednání v rozporu s dobrými mravy. Je-li obsahem dohody ujednání o poskytování náhrad výdajů spojených s výkonem práce, musí být odděleno od ujednání o odměně.

Rozsah práce na dohodu o provedení práce

Dohodu o provedení práce lze sjednat maximálně na předpokládaný rozsah 300 hodin. Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce, kterou zaměstnanec koná pro téhož zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody (dohod) o provedení práce. Dohoda uzavřená nad tento rozsah by byla neplatná.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.