Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury (vzor)

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury může být rychlým a jednoduchým prostředkem, jak zaplnit uvolněné či nově vzniklé pracovní místo. Ukážeme vám, jak dohodu o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury sestavit.

 

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury

Náležitost dohody o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození, bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,
  • druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat,
  • určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci,
  • místo výkonu práce,
  • den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,
  • informace o pracovních a mzdových (platových) podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (srovnatelný zaměstnanec),
  • podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno; sjednání podmínek pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno, pouze ve prospěch uživatele, je neplatné
  • číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo pracovní agenturě vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Jak lze zaměstnance pracovní agentury dočasně přidělit

Pracovní agentura může dočasně přidělovat pouze zaměstnance, s nimiž uzavřela pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat závazek agentury zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení

Agentura přiděluje zaměstnance k uživateli na základě písemného pokynu. Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci agentury pracovní úkoly, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel.

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dohodou mezi pracovní agenturou a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance.

Na pracovní poměry zaměstnanců pracovních agentur se nevztahují omezení týkající se délky doby, na kterou může být sjednán pracovní poměr na dobu určitou. Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí být uzavřena písemně.

Vzor dohody o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance pracovní agentury VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel

 

 

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.