10 otázek pro … Katěrinu Šubertovou – osobní poradkyni a lektorku kurzu Ženský startup: podnikatelské maximum

Podnikat na vlastní pěst v zemi, která není vaší rodnou, přináší různé komplikace. Ne tak ale Katěrině Šubertové, která se v České republice již několik úspěšných let věnuje osobnímu poradenství pro manažery, malé a střední podniky a ženy, které chtějí začít podnikat. Jaké překážky musela překonat, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

10 otázek pro… Katěrinu Šubertovou

Katěrina Šubertová, jak napovídá její křestní jméno, se v České republice nenarodila. Narodila se a studovala v Moskvě, ve městě, které má velice ráda. Vystudovala podnikové a státní finance a svůj pracovní život začala jako odhadce byznysu a finanční analytik u Obchodně-průmyslové komory RF.

Před 14 lety Katěrina Šubertová stála před rozhodnutím – kariéra, anebo muž, s kterým se seznámila v Moskvě pracovně. V tu dobu firma, pro kterou pracoval, končila, a ona se rozhodla, že pojede s ním do tehdy pro ni neznámé země – České republiky. O čtyři roky později vznikla firma, kterou společně řídili. O dalších sedm let se vydala na dráhu samostatného podnikání v oblasti osobního poradenství a koučování.

 

Dnes se Katěrina Šubertová věnuje organizačnímu a osobnímu poradenství pro manažery a malé a střední podniky. Její osobní zájmy jsou v těsném spojení s její rodinou a dětmi, jedno z nich je na cestě. Nerada se řídí hotovými šablonami a návody, v nichž nevidí smysl, proto se věnuje individuálnímu poradenství „na míru“. Hodně se zajímá o neurovědy a fungování mozku, o lingvistiku. Její specialitou v poradenství je zkoumání osobních metafor klientů a symbolické modelování.

1 Proč a kdy jste se rozhodla pro vlastní podnikání?

Podnikat jsme začali s mým prvním mužem v roce 2002. Tehdy to byla souhra okolností, která plně rezonovala s mým vzděláním, přáními a sny. S nápadem přišel manželův kolega, který byl delší dobu nespokojený v zaměstnání.

Mne ten nápad nadchnul hned, a to i přesto, že jsem o oboru plastových oken nevěděla vůbec nic, a můj manžel vzhledem k minulým negativním zkušenostem jakékoli myšlenky o podnikání zamítal. O sedm let později jsem z firmy odešla a znovu se ocitla před rozhodnutím, co dál. Odpovědí na tuto otázku po dlouhém zvažování (upřímně plném nejistot) bylo podnikání na volné noze.

2 Co byl váš první podnikatelský nápad a kde jste se nechala inspirovat?

Pokud budu mluvit o současném podnikání, s určitou nadsázkou bych to nazvala evolučním vývojem.

V naší rodinné firmě jsem řídila tým přibližně dvaceti lidí, který byl poměrně různorodý a skládal se z administrativních pracovníků, obchodních manažerů, servisního technika a řemeslníků. Všichni tito lidé vykonávali odlišnou práci, vycházeli z různých rodin, měli absolutně odlišnou motivaci a způsob myšlení, ale v naší firmě je spojoval společný cíl.  Proto, aby firma fungovala dobře, potřebujete být tak trošku psychologem, umět doslova vycítit motivační profil každého pracovníka, pozorovat, jak se vyvíjí vztahy uvnitř firmy, musíte umět zadávat lidem směr, podporovat zájem o společnou práci, zároveň sledovat ekonomickou situaci, předvídat, plánovat, inovovat. Na tomto poli jsme udělali mnoho chyb, hlavní chybou ovšem bylo to, že my jsme s mým mužem netáhli za jeden provaz. Jeho zájem jako obchodníka byl poměrně krátkodobý, mým záměrem jako profesionálního finančního manažera a zároveň manželky a matky malého dítěte, která si jasně uvědomovala, že naše firma je našim živitelem, bylo firmu stabilizovat a rozvíjet.

Tento hlavní konflikt, který možná nebyl na první pohled patrný, se následně přenášel do vztahů s dodavateli, se zaměstnanci, se zákazníky. Přicházeli k nám lidé, kteří nám tyto problémy všestranně zrcadlili. Na druhou stranu, jsme byli svědci různých podnikových krizí i u našich dodavatelů, poznávali jsme kolektivy, způsoby práce, viděli jsme různé přístupy k řešení krizových situací.

Ve všech těchto případech mi bylo jasné, že kurzy obchodních a jiných dovedností nestačí. Ten pes je zakopán někde jinde, a právě hledání odpovědí mne přivedlo do oblasti osobního rozvoje. Jako mnoho jiných manažerů, i já jsem se nechala „polapit“ do sítí různých gurů, nabízejících zázračné duchovní metody, zároveň jsem poznala mnoho zajímavých lidí jak z léčitelství, tak i alternativního poradenství, kteří mi pomohli rozšířit můj pohled na existenci člověka, na celkový vývoj společnosti.

Nakonec mne moje bádání přivedlo do oblasti neurolingvistiky (tím myslím vědecký obor, nikoli NLP), kognitivní lingvistiky, teorií komplexních adaptivních systémů pohlížejících na firmy jako na živé organismy, neuroekonomie rozhodování, oblasti knowledge managementu, dokonce trochu i kvantové fyziky.

A díky tomu jsem našla způsob a metody, jak poradit člověku tak, aniž bych ve skutečnosti radila, tj. aniž bych promítala do jeho života své zásady, hodnoty a pohledy na svět, protože jak říká jedno ruské přísloví „se svoji ústavou se do cizího kláštera nechodí“. A s tím jsem šla do podnikání.

3 Vzpomeňte si na začátky – šlo vždy podnikání lehce?

Začátky podnikání v roce 2002 byly relativně lehké, protože vše fungovalo. Před zahájením podnikání jsme všechno promysleli do detailů, včetně mobilního operátora a typu tiskárny. Ohromnou výhodou bylo to, že jsme byli tři.

S mým osobním podnikáním to bylo ale mnohem těžší. Začátky mi komplikoval rozvod, zvykání si na střídavou péči o dítě a různé osobní problémy. A velmi mi chyběl tým.

4 Měla jste nějaký plán nebo jste do podnikání „skočila po hlavě“?

Do podnikání na volné noze v oblasti poradenství jsem neskočila po hlavě, ba naopak, hodně jsem zvažovala všechna pro a proti, nebyla jsem si vůbec jistá zvoleným oborem, protože jsem se v osobním poradenství necítila úplně dobře již v průběhu kurzů a setkání, která jsem absolvovala.

Hlavním problémem pro mne byla skutečnost, že vstupuji do osobních životů lidí, které absolutně neznám, kteří ode mne očekávají pomoc, přičemž mnohdy si bohužel myslí, že během jedné hodiny „opravím“ celý jejich život, jenže to nejde, nejsem automechanik a člověk není auto. Necítila jsem, že na to mám právo, naopak jsem cítila obrovskou zodpovědnost.

Co se tyče organizačních kroků, v tom jsem neměla téměř žádný problém. Věděla jsem přesně, co potřebuji pro zahájení podnikání udělat, a fakticky většinu těch kroků jsem podnikla bez jakékoli podpory a pomoci. Druhou otázkou bylo, že ne všechny tyto kroky přinesly očekávané výsledky, ale to je v podnikání normální.

5 Dnes máte spousty spokojených klientů osobního poradenství. Jedním z kurzů, kde poskytujete osobní koučink, je Ženský startup: podnikatelské maximum. Co vás vedlo k založení taktového kurzu?

V poslední době se hodně diskutuje na téma genderové rovnosti v zaměstnání, podnikání, v politice. Jenomže my jednoduše nemůžeme být stejní – muži jsou muži, ženy jsou ženy.

Není třeba, aby se ženy v podnikání chovaly jako muži. Ženy, například, na rozdíl od mužů, v podnikání nezajímá jen konečný výsledek, ale především samotná cesta, a to jim dovoluje lépe vidět možná rizika a přijímat strategická a operativní rozhodnutí. Žena se přirozeně orientuje na stabilitu, zajímá se o vztahy, umí nacházet neobvyklé varianty řešení. V současné době světová ekonomika potřebuje čerstvou krev, potřebujeme nejenom mluvit, ale podnikat reálné kroky k udržitelnému blahobytu. Říká se, že žena bývá ve svých počínáních úspěšná, pokud chce změnit svět k lepšímu. Zní to pateticky, ale tak to ve skutečnosti je. Ženy mívají silnější sociální cítění, hodně nápadů, ale zároveň například i problémy se startovním kapitálem, anebo se sladěním pracovního a osobního života, pokud nemají pochopení a podporu partnera. Nedávno jsem četla o tom, že kdyby ženy ve Spojených Státech měly stejné startovní podmínky jako muži, byly by schopné v následujících pěti letech vytvořit až 5 milionů pracovních míst.

Sama jsem hodně spolupracovala s muži, dokonce bych řekla, že i v naší firmě ženy pracovaly spíše na administrativních pozicích, a to není proto, že jsme měli takovou politiku, naopak. Bály se větší zodpovědnosti, samy se rozhodovaly spíše pro vytváření zázemí a smiřovaly se se stabilními nižšími platy, preferovaly pevnou pracovní dobu a jisté podmínky, i když v hloubi duše věděly, že mají navíc.

V současné době samozřejmě existuje množství kurzů jak pro ženy, tak i pro začínající podnikatele, různé marketingové kurzy apod. První se většinou zabývají ženskou energií, druhé administrativními a legislativními podmínkami, anebo tím, jak a kde nabídnout své služby (produkty) zákazníkům. Neobjevila jsem ovšem žádný systematický kurz, který by fungoval jako podpora od okamžiku vzniku (generace) nápadu po zahájení samostatného podnikání (anebo i změnu zaměstnání, životních podmínek, nemusí se jednat pouze o podnikání), právě proto, že začátky jsou skutečně velmi těžké, je potřeba překonávat hodně překážek, o kterých člověk ani nemá tušení, přičemž nejenom vnějších, ale i vnitřních, psychologických. Proto vznikl kurz Ženský startup, který v současné době probíhá i formou individuální spolupráce.

6 Co si myslíte, že bylo hlavní příčinou vašeho úspěchu a co se vám naopak nepodařilo?

V životě se mi nepodařila spousta věcí, ale až s odstupem času jsem si ve spoustě případů uvědomila, že právě ony mne mnohému naučily – umím hledat řešení, vzdávat se stereotypů, improvizovat, často neposlouchat skeptické hlasy okolí, nebrat je osobně, ale vnímat konstruktivní kritiku. Mám pocit, že právě to je příčinou úspěchu. Pro mne osobně je velmi důležité, aby mne to, co dělám, bavilo. Pokud není splněná tato podmínka, pak mě práce spíše vyčerpává. Možná proto jsem na začátku své profesní dráhy nedokázala pracovat ve firmách, kde nebylo jasné, kam směřují, co se ode mne vlastně vůbec chce, kde jsem v pracovní době měla hodně času na prohlídky muzeí. Nerada zabíjím čas.

7 Co vám podnikání dalo a vzalo?

Neřekla bych, že mi podnikání něco vzalo. Spíše bych řekla, že mi dalo hodně zkušeností, a díky intenzitě podnikatelského života jsem si uvědomila, co je pro mne v mém životě skutečně důležité.

8 Jakou největší zkušenost jste díky vlastnímu podnikání udělala?

Za deset let podnikání jsem nasbírala hodně zkušeností především z oblasti mezilidských vztahů, kde vzniká nejvíc problémů, na druhou stranu, přináší největší přidanou hodnotu, když komunikace a spolupráce funguje. Na základě svých zkušeností a zkušeností mých známých a klientů bych mohla uvést několik příčin, proč drobní a střední podnikatelé končí (často do jednoho roku od zahájení), aniž by se jim podařilo svoje podnikání rozvinout:

 • Snaha rychle zbohatnout. Navzdory různým populárním příručkám, jak se stát milionářem přes noc, úspěch ve skutečnosti nikoho přes noc „nepřepadne“. Začátky podnikání vyžadují soustředěnou, disciplinovanou práci, umění se poučit z chyb a rozhodovat se operativně a samozřejmě zapálení pro věc.
 • Neznalost svých konkurentů a situace na trhu.
 • Nelze věnovat celý svůj čas práci, hrozí vyčerpání, vyhoření a ztráta motivace.
 • Podsekávání cen.
 • Když jediným cílem podnikání jsou peníze.
 • Zahájení podnikání jako když si žijete na vysoké noze.
 • Nabídka služeb a/nebo zboží nesprávné cílové skupině.
 • Zahájení podnikání s nadhodnoceným počtem zaměstnanců.

9 Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel?

Formálně, jak říká jeden můj známý, pro zahájení podnikání stačí 1000 Kč na živnostenské oprávnění. Ve skutečnosti ovšem rozhodnutí, zda začít nebo nezačít podnikat, je mnohem komplikovanější. Než se k takovému kroku odhodláte, zkuste odpovědět na několik otázek:

 • Jste schopní pokračovat v realizaci svých záměrů ve složitém období, kdy vznikají problémy?
 • Umíte efektivně řídit svůj vlastní čas?
 • Rozhodujete se v každodenním životě správně, rychle? Realizujete své záměry a správná rozhodnutí v praxi, anebo je necháváte „v šuplíku“?
 • Dokážete si představit celkový obrázek svého budoucího podnikání?
 • Máte dostatek osobní energie a jste ochotní investovat do podnikání více než 40 hodin týdně?
 • Máte dostačující zkušenosti (informace, znalosti) v (o) oblasti vašeho budoucího podnikání?
 • Máte dostatečnou finanční rezervu na zabezpečení vašeho živobytí alespoň na jeden rok?

Pokud odpovíte na tři nebo čtyři otázky negativně, anebo nevíte, jak na ně odpovědět, nechte si více času a všechno si ještě několikrát rozmyslete, anebo se obraťte na profesionálního poradce nebo to prodiskutujte to se zkušeným člověkem, kterému důvěřujete, který vám může pomoci na tyto otázky odpovědět. Na začátku si tak můžete ušetřit spoustu zklamání a v neposlední řádě i peněz.

10 Je známou pravdou, že ženy se do podnikání příliš často nevrhají. Jaké hlavní problémy řeší ženy, které chtějí začít podnikat? Co jim radíte ve vašich kurzech?

Častými důvody, které odrazují ženy od podnikání, jsou nedostatek finančních prostředků pro zahájení, často chybějící podpora ze strany rodiny a partnera, nedostatek sebedůvěry, obavy s finančních ztrát, obecně menší ochota riskovat a potřeba mít jistotu v zajištění rodiny, obecně známé předsudky vycházející z genderových rolí mužů a žen ve společnosti, někdy i předešlé negativní zkušenosti, nebo vůbec nedostatek zkušeností, obavy, obavy ze sladění pracovního a rodinného života, anebo i neschopnost delegovat úkoly z „domácího zvyku“, že všechno zvládnou samy lépe a hlavně rychleji.

Odpovědi na otázky každá žena hledá individuálně, hotové šablony nejsou, ale obecně by se dálo říci, že je potřeba hned na začátku upustit od přežitých stereotypů a naučit se přijímat i neobvyklá rozhodnutí, zvažovat a hodnotit potenciální rizika, trošku si nadsadit laťku. Ženy se často podceňují, a to většinou není na místě.

Další inspirativní příběhy

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.