Přehled zákonů, které se týkají prodeje zboží přes internetový obchod

Pokud chcete prodávat nebo už prodáváte přes e-shop, musíte dodržovat pravidla pro prodej zboží na internetu stanovená zákony. Orientovat se v našem složitém právním systému je komplikované a samozřejmě neexistuje jediný zákon, kde byste našli všechny potřebné informace vztahující si k internetovému obchodu. Vytvořili jsme proto seznam nejdůležitějších zákonů, které byste si měli prostudovat.

Zákony upravující prodej zboží na internetu

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Zákon nabyl účinnosti 7. září 2004, dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů. Zákon reguluje nevyžádanou elektronickou inzerci, spam, a povoluje pouze obchodní sdělení podle takzvaného systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta. Nevyžádaná sdělení návrh zákona zakazuje. Smyslem této úpravy je posílit ochranu soukromí občanů. Za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, spamu, navrhuje zákon sankci ve výši až 10 000 000 Kč ukládanou Úřadem na ochranu osobních údajů.

 

Návrh také přesněji vymezuje problematiku informačních povinností při nákupu zboží přes internet. Dodavateli se například ukládá povinnost elektronicky potvrdit přijetí objednávky, nově se stanoví i pravidla možnosti odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele například v případě nedostatečných informací ze strany dodavatele.

Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a příslušné profesní samosprávné komory zřízené zákonem.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Tento zákon chrání všechny osobní údaje (jméno a příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. další informace jako IČO, DIČ aj.), které budou vašemu internetovému obchodu poskytnuty. Jste odpovědni za nakládání s těmito informacemi a ručíte, že budou použity jen na ty účely, se kterými byl zákazník obeznámen.

Doporučujeme také na vaše stránky uvést toto sdělení: „Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu ……. (název), který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů."

Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Ze zákona o ochraně spotřebitele je pro vás důležitá především druhá část, §3 - §20. Naleznete zde povinnosti prodejce při prodeji výrobků a poskytování služeb. Jedná se o oblasti týkající se poctivosti prodeje výrobků a poskytování služeb, zákaz diskriminace spotřebitele.

K nejdůležitějším patří paragraf, který zakazuje klamání spotřebitele nedostatečnými informacemi či nepravdivými informacemi. V § 19 naleznete všechno oreklamacích, jejich lhůtách a podmínkách. 

Další důležité zákony

  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – odpovědnost za vady u kupní smlouvy.
  • Zákon č. 367/2000 Sb. – odstoupení od smlouvy (vrácení zboží).
  • Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
  • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.