Podnikatelkou na rodičovské

Domníváte se, že začít podnikat na rodičovské dovolené není v lidských silách? Je to možná o něco náročnější na organizaci času, ale jde to. O tom vás přesvědčí příběhy dvou žen, které se do podnikání vrhly právě v době své rodičovské dovolené. V článku se navíc dozvíte vše podstatné o daňové problematice podnikání na rodičovské.

Podnikatelky na rodičovské dovolené

Podle informací Českého statistického úřadu v rodinách, do kterých se narodí dítě, přetrvává tradiční rozdělení rolí – žena zůstává doma s dítětem na rodičovské dovolené, muž chodí dál do práce na plný úvazek. „Je šedesátkrát větší pravděpodobnost, že jediným zaměstnaným mezi rodiči s dítětem do čtyř let bude otec, a ne matka,“ přibližuje výsledky průzkumu Ondřej Nývlt z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Není to ale jen o stereotypním rozdělní mužských a ženských rolí, ženám na rodičovské dovolené, které by chtěly dál pracovat, chybí pracovní příležitosti.

Částečné úvazky, flexibilní pracovní doba nebo práce z domova jsou v Česku spíše výjimkou. Vhodnou alternativou ale může být podnikání, které naplní jak volný čas, tak peněženku.

Podnikání na rodičovské vs. daně

Jak ale zajistit to, aby podnikajícím ženám na rodičovské z peněženek neutekly všechny finance do státního rozpočtu kvůli odvodům daní? Není to nemožné, stačí mít jen dobré povědomí o svých povinnostech a využívat všech daňových zvýhodnění, které český systém nabízí.

Podnikání na rodičovské a daně

O daňové problematice podnikání během rodičovské dovolené jsme si povídali s Tomášem Hunalem, senior manažerem Daňového a právního oddělení Pricewaterhouse Coopers Česká Republika.

Když začne žena na rodičovské tu a tam hlídat kamarádce dítě, upeče na zakázku narozeninový dort nebo občas zajde na brigádu do supermarketu, musí z těchto příležitostných výdělků platit daně? Musí žena na rodičovské svou občasnou výdělečnou činnost někde nahlásit?

Pro správné zdanění je u každého příjmu nutné posoudit povahu a způsob jeho získání:

    • Příjmy z brigád konaných na základě dohody o provedení práce podléhají dani z příjmů jako příjem ze zaměstnání a v případě, že měsíční výdělek přesáhne 10 tis. Kč také sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
  • Příjmy z příležitostných a nahodilých aktivních činností obecně podléhají dani z příjmů, ale pokud jejich celoroční úhrn nepřesáhne částku 20 tis. Kč, jsou od daně úplně osvobozené. Příjem z příležitostných činností také bez ohledu na jeho výši nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění. Důležité ovšem je, aby se jednalo výhradně o příležitostnou a nahodilou činnost. Pokud by takováto aktivita splnila definici podnikání (tj. samostatná činnost vykonávaná soustavně na vlastní jméno a vlastní účet za účelem dosažení zisku), je nutné získat pro ni příslušné živnostenské oprávnění.

 
  • Příjmy z podnikání pak podléhají zdanění i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Dohoda o provedení práce (vzor)

Příležitostné příjmy vs. podnikání

Pokud jde o daňové přiznání, to musí podat každý, jehož celoroční příjmy přesáhly částku 15 tis. Kč. Do tohoto limitu se ale nezapočítávají příjmy osvobozené, např. rodičovská. Zvláštní pravidla pro podávání daňového přiznání platí také v situaci, kdy má poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti (např. z dohody o provedení práce) a podepsal u zaměstnavatele prohlášení o uplatňování odčitatelných položek. V takovém případě je možné požádat zaměstnavatele o provedení "ročního zúčtování záloh na daň" namísto podání daňového přiznání.

Jak vyplnit daňové přiznání

Schéma výpočtu základu daně z příjmů FO

Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků

Existují vůbec pro rodiny s malými dětmi nějaké daňové úlevy?

Hlavní daňovou úlevou pro rodiny s dětmi představuje daňové zvýhodnění na dítě, a to ve výši 13 404 Kč ročně. Toto zvýhodnění může uplatnit jeden z rodičů, kteří s dítětem žijí v domácnosti. Pokud by daňová povinnost byla nižší než nárok na daňové zvýhodnění, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem, tj. částkou, která bude poplatníkovi poukázána.

V praxi mnoho rodin s malými dětmi také dosáhne na slevu na dani na manžela/manželku, který/která žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Tato sleva činí24 840 Kč ročně a náleží rodině v případech, kdy příjem druhého z manželů nepřesáhne v úhrnu za rok částku 68 000 Kč. Do tohoto limitu se nezapočítává příjem od daně osvobozený (např. rodičovský příspěvek), ale započítává se do něj např. peněžitá pomoc v mateřství.

Ale upozorňuji, že tuto slevu na dani nelze uplatnit na družku nebo druha, byť by žila/žil s poplatníkem ve společné domácnosti. Z pohledu daňového zákona družka totiž dosud není postavena na roveň manželce.

Musí mít podnikající žena na rodičovské firemní účet? Nestačí ten rodinný?

Neexistuje žádná zákonná povinnost zřídit si podnikatelský účet, ovšem v praxi to lze doporučit kvůli transparentnějšímu oddělení prostředků soukromých a těch určených k podnikání. Je potřeba si ovšem také uvědomit, že pokud banka zřídí účet určený k podnikání, na rozdíl od běžného účtu nestrhává srážkovou daň z připsaných úroků. Úrok připsaný na podnikatelský účet je nutné uvést a zdanit v daňovém přiznání podnikatele.

Pokud vás možnost podnikání na rodičovské zaujala, nastudujte si také informace o podnikání na rodičovské z hlediska odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Sabina25 Ráda bych si něco přivydělala na RD a tak bych se chtěla zeptat, jak je to pak se sociálními dávkami a daněmi. Na https://www.1job.cz/prispevek/zamestnani-pri-rodicovske-dovolene jsem se dočetla, že jako začínající podnikatel (práce na ŽL) nemusím první rok platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, je to pravda? A musím to tedy na zmíněné úřady přiznávat nebo jaká je praxe? Jsem v tomto začátečník a budu ráda za pomoc. Díky.
17.7.2018 11:09 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.