Podnikání v oblasti služeb péče o děti

Ženy přemýšlející o podnikání ve službách souvisejících s péčí o děti se musejí vypořádat s komplikovanými zákony. V dnešní době je otázka legislativy týkající se provozu školek, denních center apod. značně složitá, v mnohých případech není ani jasně vymezena a různí se dle typu poskytované služby. Přečtěte si náš článek a budete vědět více.

Soukromá mateřská škola podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Pokud ovšem uvažujete o vskutku profesionálním přístupu k podnikání v oblasti výchovy dětí, je možné zřízení tzv. školské právnické osoby. Zřizovatelem můžou být i fyzické nebo právnické osoby. Zřizovatel musí splnit podmínky, které určuje školský zákon a zažádat o zápis do rejstříku školských právnických osob. Hlavním rozdílem mezi mateřskou školou podle školského zákona a hlídáním a výchovou dětí na základě živnostenského oprávnění je nutnost poskytovat vzdělávací program určený zákonem. Tuto povinnost jako živnostníci mít nebudete. Zřízení mateřské školy podle školského zákona je tak nesrovnatelně náročnější, než prosté ohlášení živnosti.

Co brát na vědomí, pokud chcete provozovat péči o děti na základě školského zákona

Je-li zařízení péče o děti zřízeno na základě školského zákona a pokud splňuje jeho požadavky, tak mu je poskytnuta dotace státu.

Soukromé školky zřízené dle školského zákona podléhají kontrole školní inspekce pouze v tom případě, pokud jsou zapsány do rejstříku škol (bez ohledu na právní formu zřizovatele).

Jako provozovatel mateřské školy budete muset splnit rovněž hygienické požadavky stanovené příslušnými vyhláškami upravujícími hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí.

V případě, že jsou děti v předškolním zařízení méně než 4h denně, nejsou tak přísné hygienické nároky na jejich provoz. Vyhláška upravující provoz zařízení mimoškolní péče, ve kterém jsou děti méně jak 4 hodiny denně, klade na provoz těchto zařízení menší nároky a to jak v oblasti vybavení toalet, tak prostorových nároků, jelikož se nepočítá s pravidelným stravováním a spánkem dětí.

 

Smyslem mateřských škol je předškolní výchova, která vyžaduje systematickou a odbornou pedagogickou práci s individuálním přístupem.

Dětské koutky, denní centra a další služby stojící mimo živnostenský i školský zákon

Péče o děti zajišťovaná v zařízeních jako jsou dětské koutky, mateřská a rodinná centra není ošetřena právním řádem České republiky a nejsou tudíž ani stanoveny podmínky pro poskytování péče v těchto zařízeních. Zřízení i následný provoz zmiňovaných center ovšem musí být v souladu s obecně platnými předpisy z oblasti stravování, hygieny, požární ochrany aj.

V rámci péče v hlídacím koutku se počítá s krátkodobým nebo výjimečným pobytem dětí a jejich existence spíše reaguje na potřeby rodičů.

Denní centrum spadající do kategorie hlídacích center a hlídacích koutků se zřizuje na základě živnostenského oprávnění. Tato centra zajišťují výchovný, vzdělávací a relaxační program, dohled nad dětmi atd.

Hlavní úskalí podnikání v oblasti péče o děti

Ve srovnání se západní Evropou, v České republice fungují alternativní služby péče o děti předškolního věku v omezené míře. Velké úskalí péče o děti poskytované v rámci "péčových živností" souvisí zejména s vysokými náklady, s nízkou důvěrou v poskytovanou péči a to obzvláště pokud je poskytována v domácnosti dítěte. V případě péče zajišťované mimo domácnost dítěte se navíc cena zvedá kvůli vysokým požadavkům na zajištění hygienických a provozních podmínek.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Kalaa http://www.ipodnikatel.cz/Podnikam-jako/podnikani-v-oblasti-sluzeb-pece-o-deti.html
23.4.2019 17:32 | Odpovědět
Kalaa https://www.ipodnikatel.cz/Podnikam-jako/podnikani-v-oblasti-sluzeb-pece-o-deti.html
23.4.2019 17:33 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.