Co brání ženám v podnikání

Pokud chce žena, tím více pokud je matkou, začít podnikat, často jí v tom brání nejrůznější překážky a jen malá část z těchto žen dokáže bariéry překonat a do podnikání se pak opravdu pustí. S jakými problémy bojují ženy, které chtějí zahájit podnikání a co proti nim dělat?

Proč ženy nepodnikají

Pro ženu rozhodnutou zahájit podnikání je velmi důležité odstranit negativní aspekty, jež brání úspěšné podnikatelské činnosti. Velmi nepříjemnou bariérou pro vstup do podnikání žen představují genderové předsudky, nedostatek financí, složitá legislativa, nedostatek znalostí o podnikání, nepříznivé tržní prostředí s vysokou konkurencí a snad asi největší překážka spočívá ve sladění pracovního a rodinného života.

Předsudky a zakořeněné sociální role

Předpojaté názory na základě pohlaví mohou mít skutečně zásadní vliv na motivaci žen vstoupit do světa podnikání. Na ženu je i v dnešní vyspělé společnosti stále ještě pohlíženo jako na opatrovatelku rodinného krbu, nikoliv jako na živitelku rodiny.

Začínající podnikatelky proto musí vykazovat mnohem větší odhodlanost než jejich mužské protějšky, protože jejich výchozí bod pro podnikání kvůli stereotypům není stejný. Že by se ženy neměly nechat kvůli předsudkům od prodnikání odradit, ukazuje článek Rovné příležitosti a genderová problematika v podnikání žen.

Problémy s financemi

U začínajících podnikatelek se mohou objevit problémy ve formě finančních nedostatků pro vstup do podnikání. Ženy mívají problémy se získáváním půjček. Malé úvěry v rozmezí několika desítek či stovek tisíc korun totiž nejsou pro banky dostatečně zajímavé. A vyšší úvěry jsou pro začínající podnikatelky mnohdy nedosažitelné, jelikož většinou nemají majetek, kterým by mohly bankám ručit.

Podnikatelky si tak často musí vystačit se svými úsporami a s finanční podporou či půjčkou od rodiny a přátel. Dalším možným řešením, jak získat finance na zahájení podnikání, jsou žádosti v rámci výzev na podporu podnikání či finančních příspěvků od úřadu práce.

Potřebujete poradit, jak získat peníze do začátku podnikání? Navštivte rubriku Financování začátku podnikání, kde se dozvíte o této problematice více.

Nedostatečné znalosti o podnikání

Nemalý problémem v začátku podnikání může také představovat nedostatek podnikatelských znalostí a zkušeností. Nedostatky se mohou objevit ve formě špatného vypracování podnikatelského plánu, výpočtu návratnosti investic, finanční analýze, kalkulaci nákladů, stanovení cen produktu, ale i v komunikačních dovednostech, špatné prezentaci a nedostatečného sebevědomí.

Ani začínající podnikatelky bez potřebných zkušeností však nemusí svůj sen o podnikání vzdávat, existuje totiž možnost navštěvovat kurz zaměřený na cvičení podnikatelských dovedností, při kterém si lze zvýšit kvalifikaci, zkonzultovat svůj podnikatelský plán nebo využít konzultací s odborníky ( právníky, účetními, daňovými poradci) či poradenských služeb v oblasti marketingu, bozp apod.

Pokud se právě poohlížíte po kurzu, který by vás připravil na zahájení podnikání, ale nemáte čas dojíždět za prezenčním vzděláváním, právě pro vás je tu e-learningový vzdělávací kurz Základy podnikání online, které můžete celý absolvovat například ze svého obývacího pokoje.

Legislativa a další odborné bariéry

Neopomenutelnou překážku v podnikání představují samozřejmě také značně velké problémy se složitou legislativou a náročnými úřednímu postupy. Podnikání mohou znesnadňovat také daňové komplikace či nedokonale vedené účetnictví.

Najsnažší cestou, jak překonat bariéry spojené s neznalotí legislativy a právní stránky podnikání, je prostudovat si články ze série Podnikatelské minimum, které vám dodají nezbytné základní znalosti do začátku podnikání, konkrétní dotazy je pak možné konzultovat s oborníky.

Sladění rodiny a práce jako největší překážka

Žena jakožto potencionální matka je spojována s pečovatelskou rolí a povinnostmi, které tato role obnáší. Přisouzená rodičovská péče tudíž mnohdy komplikuje profesní rozvoj žen a často přináší značnou bariéru právě i pro jejich podnikání. Jelikož sladění rodiny a práce představuje mnohdy jednu z největších bariér pro vstup do podnikání, je zapotřebí velké dávky vzájemné rodinné podpory a pochopení.

Podnikatelka by měla svoji rodinu na novou situaci připravit. Již předem vymezit pravidla chodu domácnosti, o svém podnikání mluvit, upozornit na předpokládané časové vytížení a v případě, že to situace nabízí, tak do své firmy zbytek rodiny zapojit. Jestliže má podnikatelka velmi malé děti, jež vyžadují celodenní péči, tak může situaci řešit výpomocí ostatních členů rodiny a popřípadě využít mateřskou školu či zařízení podobného typu. Pokud má ovšem žena pocit, že skloubení rodiny a podnikání nezvládá, tak může v rámci zachování harmonické rodiny využít konzultací s odborníkem pro sladění soukromého a pracovního života.

 

Pokud se chcete dovžedět více o tom, jak si udrřet v harmonii rodinný život s podnikáním, přečtěte si článek Jak sladit rodinu a podnikání.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.