Zdravotní benefity – podpora zdraví zaměstnanců

Zdravý a dobrý pracovník – to je jistě mantra všech podnikatelů. Úspěšné firmy dnes moc dobře vědí, že zdraví zaměstnanci podávají vyšší výkon a mají minimální problémy s nemocností. Řada odborných studií v posledních letech přinesla přesvědčivé důkazy, podle nichž 60–80 % závažných nemocí souvisí s vnějšími riziky, které může každý zaměstnavatel i zaměstnanec ovlivnit.

 

Zdravotní benefity versus daně

Od 1. ledna 2008 jsou příspěvky na sport pro zaměstnavatele nedaňovým nákladem a pro zaměstnance osvobozeným příjmem. Firma si tedy náklady na tyto benefity nemůže odepsat z daní, zaměstnanec však z těchto nepeněžních odměn nemusí platit daň z příjmů ani sociální a zdravotní pojištění. Podmínkou je ale naturální forma příspěvku (například permanentka do posilovny, poukaz na masáž). Disponuje-li zaměstnavatel vlastním rekreačním zařízením, mohou jej zaměstnanci využít beze strachu o dodanění tohoto typu benefitu. Užívání rekreačního zařízení, a to jak zaměstnance, tak i jeho rodinných příslušníků, je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.

Pokud takovéto zařízení zaměstnavatel nevlastní, může zaměstnanci (a rodinnému příslušníkovi) s obdobnými daňovými dopady poskytnout poukaz na dovolenou. Zde však platí podmínka poskytnutí nepeněžního příjmu, tzn. zaměstnanec nemůže dostat finanční odměnu na následný nákup, ale musí jít přímo o poukaz či jinou formu nepeněžního plnění. V úhrnu lze za kalendářní rok považovat za benefit osvobozený od daně a pojistného nejvýše částku 20 000 Kč. Hodnota tohoto benefitu je však pro podnik daňově neuznatelným nákladem (DNN). Pokud poskytujete na pracovišti bezplatně kávu, čaje, džus, minerálky či vitaminové nápoje, vždy se jedná o DNN (výjimkou jsou pouze tzv. ochranné nápoje v některých provozech a mimořádných podmínkách).

Pojišťovny podporují zdravý životní styl

I české zdravotní pojišťovny si začínají uvědomovat, že podpora zdraví zaměstnanců ve spolupráci s podnikatelským sektorem jim může připsat kladné body jak u pojištěnců, tak samotných byznysmenů. Například VZP ČR si z řad největších a nejvýznamnějších plátců pojistného na zdravotní pojištění v regionech vybírá společnosti a partnery pro program Zdravá firma.

„Jeho podstatou je rozšíření zaměstnaneckých programů o aktivity, které podporují zdravý životní styl a prevenci nejčastějších civilizačních chorob. VZP ČR umožňuje v rámci tohoto projektu zaměstnancům firem čerpat finanční příspěvky na péči o jejich zdraví. Předmětem této spolupráce je nabídka širších výhod preventivních programů i rehabilitačních a rekondičních aktivit vedoucích k zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Jak probíhá spolupráce? VZP ČR vytvoří nabídku individuálně dle potřeb konkrétního zaměstnavatele a možností smluvních zdravotnických zařízení a zařízení určených pro rehabilitační, rekondiční či relaxační aktivity v regionu, ve kterém firma působí,“ říká Jiří Rod z VZP ČR. V současné době tato pojišťovna spolupracuje celkem s 64 společnostmi napříč celou Českou republikou (více na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny).

Také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR motivuje firmy, jejichž pracovníci jsou evidováni u této pojišťovny. „Takovému zaměstnavateli nabízíme celou škálu programů a příspěvků na zdravotní péči jeho zaměstnanců, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se především o zaměstnance, kteří pracují v zátěžových profesích, jako jsou například hasiči, policisté, pracovníci drah či vězeňské služby. Těmto resortům a firmám přispíváme na podporu zdraví zaměstnanců, našich klientů. Vybírat mohou například z příspěvků na očkování, preventivní prohlídky, ozdravné lázeňské pobyty, rehabilitační a léčebně preventivní lázeňské pobyty, příspěvky na repelenty pro práci v endemických oblastech, na ortézy, na léčby zrakových vad laserem, na některé stomatologické výkony. Od příštího roku budeme přispívat rovněž na vitaminové přípravky podporující regeneraci kloubů a policistům na pořízení balíčku první pomoci,“ zmiňuje Hana Kadečková ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.