Odborník radí na téma: Životní a úrazové pojištění zaměstnanců

Rádi byste pro své zaměstnance sjednali životní nebo úrazové pojištění, ale na trhu s pojištěním se příliš neorientujete? Využijte toho, že vám přinášíme rozhovor s odborníkem v oblasti pojištění v podnikání a zjistěte tak o pojištění vašich pracovníků vše podstatné.

 

Pojištění zaměstnanců

Jakub Poživil, Group Management Division Manager, se již více než 8 let zabývá korporátním a externím prodejem. V současné době má na starosti skupinové pojištění a je zodpovědný za korporátní klientelu společnosti AMCICO AIG Life.

Z jakých pojištění může podnikatel vybírat, když chce pojistit své zaměstnance z hlediska bezpečnosti práce?

Jedná se o celou řadu životních a úrazových rizik, která lze pojistit, např. smrt z jakýchkoliv příčin, invalidita úplná či částečná, vážná onemocnění, smrt úrazem, trvalé následky způsobené úrazem, denní dávka při hospitalizaci nebo rekonvalescenci, zlomeniny/popáleniny, chirurgický zákrok.

Je rozdíl v možnostech pojištění samostatně pracujícího živnostníka a drobné firmy s několika zaměstnanci?

Z pohledu pojištění se jedná o dva přístupy

  • individuální – zde je každý zaměstnanec (živnostník) pojištěn na specifikovaná rizika a specifikované pojistné částky, s každým zaměstnancem musí být uzavřena individuální smlouva.
  • skupinové – zde je jasně definována skupina/y zaměstnanců (např. 25 osob), kteří jsou pojištěni na specifikovaná rizika a pojistné částky, které mohou být stanoveny fixně nebo násobkem příjmu. Zde se uzavírá jedna smlouva se zaměstnavatelem za využití množstevních slev dle diverzifikace rizika pojištěné skupiny zaměstnanců.

Jaké jsou hlavní důvody, proč by měl zaměstnavatel pojistit své zaměstnance úrazovým či jiným pojištěním?

Jedná se o zaměstnanecký benefit, kterým zaměstnavatel primárně zajišťuje zaměstnance či jeho blízké v případě nenadálé události. Z pohledu zaměstnaneckých benefitů je rizikové pojištění vnímáno zaměstnanci společnosti velice pozitivně, napomáhá stabilizaci klíčových pracovníků, vytváří konkurenční výhodu na trhu práce.

Platí úrazové pojištění i pro služební cesty? Lze pojistit i řidiče z povolání?

Úrazové pojištění lze sjednat pouze na pracovní dobu (včetně služební cesty) nebo na 24 hodin/7 dní v týdnu. Platnost není omezena, platí pro celý svět. Řidiče z povolání lze samozřejmě pojistit na jakékoliv z výše uvedených rizik.

Úrazové pojištění v nebezpečných provozech či při práci s nebezpečnými látkami se zdá logické. Má význam i pro práci v kanceláři?

Úrazové pojištění má význam pro každého, kdo nejen pracuje na „rizikovějších“ pracovištích, ale i pro všechny, kteří cestují, účastní se silničního provozu a vykonávají standardní kancelářskou činnost – riziko se vyskytuje opravdu na každém kroku a je na každém z nás, jak samotné riziko vnímáme.

Jaké jsou možnosti úrazového pojištění? Lze pojistit i trvalé následky či nemoci z povolání?

Úrazové pojištění je složeno z hlavního tarifu, smrti úrazem. K tomuto pojištění lze sjednat další připojištění v různých kombinacích. Je pouze na klientovi, jaká rizika považuje za nejzávažnější. Pojišťovna může s případným stanovením rizik klientovi pomoci praxí ostatních subjektů s podobnou činností na českém trhu. 

Patří pojištění zaměstnanců či živnostníka k daňově uznatelným nákladům?

Rizikové pojištění životní či úrazové není v ČR daňově uznatelné na rozdíl od většiny zemí západního světa. V současnosti jsou zvýhodněna pouze kapitálová, investiční a důchodová životní pojištění.

Jak komplikované je vyřizování skupinového pojištění zaměstnanců? Co vše je potřeba doložit?

Skupinové pojištění je administrativně velice jednoduché – při uzavírání smlouvy je nutné dodat pouze seznam zaměstnanců (u úrazového pojištění stačí stanovit pouze počet) + rozsah požadovaného krytí. Při pojistné události pojišťovna jedná se zaměstnavatelem i s pojištěným, aby tak byla vzájemná komunikace co nejefektivnější. Smlouva se vždy uzavírá na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením.

 

Jak probíhá samotné vyúčtování po úrazu?

Dojde-li k pojistné události, zaměstnavatel (např. pracovník HR) nebo zaměstnanec se obrátí přímo na pojišťovnu a předloží veškeré doklady požadované pojišťovnou pro pojistné události. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření pojistné události.

Co když pojištěný zaměstnanec změní zaměstnavatele? Co to pro mě jako zaměstnavatele z hlediska skupinového pojištění znamená?

Dojde-li u skupinové smlouvy k odchodu zaměstnance, informuje o tom zaměstnavatel pojišťovnu (např. e-mailem). Pojišťovna v následném vyúčtování zohlední změnu ve skupině pojištěných zaměstnanců a obvykle k datu splatnosti běžného pojistného upraví výši pojistného.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.