Řeč těla mluví za vás

Možná si to ani neuvědomujete, ale pokud k někomu promlouváte, vaše neverbální (nonverbální) komunikace tvoří více než polovinu dojmu z vaší řeči. Pokud často mluvíte před kolektivem nebo neustále komunikujete s lidmi, vyplatí se vám na své „řeči těla“ zapracovat. Můžete tak vytvořit lepší dojem a lépe dosáhnout svých cílů.

Neverbální (nonverbální) komunikace

Řeč těla je hlasitá a jasná

Slova často tvoří jen malou část při komunikaci s lidmi. Možná to zní neuvěřitelně, ale vše co říkáme okolí, výrazně ovlivňuje naše řeč těla. Pokud někomu sdělujete nějakou informaci, pak pouze 7 % z vašeho celkového projevu je spojeno se samotnou mluvenou řečí. Mnohem důležitější je váš výraz tváře(55 %), tón hlasu (38 %) i jiné formy projevu spojené s řečí těla.

Neverbální komunikace je nedílnou tedy složkou sociální (lidské) komunikace. Doprovází slova, vyjadřuje emoce, prozrazuje momentální psychický i fyzický stav. Vědomě či nevědomě předáváte svým tělem druhým lidem to, co zrovna prožíváte.

 

Důležité a vlastně i rozhodující je sladit naši řeč mluvenou (verbální komunikaci) s neverbální komunikací. Pokud to neuděláte, není možné vytvořit na publikum pozitivní dojem nebo dokonce vytvořit vztah založený na důvěře.

I vy přijímáte signály druhých. Někdy se vám zdá, že v komunikaci něco nehraje. Slova nejsou doprovázena odpovídajícími neverbálními projevy. Abyste se lépe dokázali orientovat v tom, co lidé vysílají, musíte se je naučit „číst“ - vnímat neverbální projevy v kontextu dané situace.

Prvky neverbální komunikace

Neverbální komunikace zahrnuje to, jak se tváříme (mimika) a jak se na sebe díváme (vizika nebo pohledy očí), co děláme s rukama (gestika), jak sedíme, stojíme, pohybujeme se (poturika, kinezika) jakou vzdálenost od druhých zaujímáme (proxemika), jak se navzájem dotýkáme (haptika) a další paraverbální projevy.

Vizika – pohledy očí

Pohledy očí vypovídají o vaší sebedůvěře. Pokud s někým komunikujete, měli byste se mu dívat do očí. Délka pohledu by neměla být dlouhá - obecně platí, že ten, co mluví, udržuje oční kontakt méně než ten, co naslouchá. Oči prozradí o druhém mnoho. Např.: rozšířené zorničky znamenají zájem, uhýbání pohledu zase lež, nejistotu, nervozitu. Pohledy ke dveřím či na hodinky touhu skončit rozhovor.

Mimika – výrazy obličeje

Mimika nejrychleji prozradí, co si v daném okamžiku myslíte. Vaše svraštěné čelo, přimhouřené oči či ohrnutý ret vysílají okamžité informace. Základní mimickou zbraní je úsměv. Nestojí nic, ale dokáže mnoho. Otvírá vám dveře do společnosti i na úřady. Usmějete-li se na počátku jednání, kdy se navzájem odhadujete, vyvoláte příznivou reakci na obou stranách. Lidé mají tendenci napodobovat výrazy druhého člověka, buďte tedy pozitivní a úsměvu využívejte co nejčastěji. Pomůže i vám překonat špatnou náladu. Dávejte si pozor na nevhodné mimické výrazy. I malý úšklebek může zhatit několikahodinové jednání.

Gestika – pohyby rukou a kinezika – pohyby celého těla

Gesta jsou znamení, která děláte rukama. Jsou viditelnou částí toho, co si v dané chvíli myslíte. Přiměřená gestikulace působí na vaše okolí dobře, protože doplňuje a umocňuje vaše slova. Nadměrná gestikulace však může působit rušivě. Zpravidla jí využívají dominantní jedinci, kteří chtějí druhé ovládat.

Diskuze k článku

Přidat komentář
zdendík No já nevím, s tím úsměvem... když vidím, jak se usmívá Kerry, chce se mi z něj zvracet,
ddyž vidím doktora, který mluví o rakovině a usmívá se jak nemluvně, ztrácím důvěru... on ten úsměv je spíše profláknutá maska, dneska se kření kde kdo a výsledný dojem je faleš.
17.11.2014 12:41 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.