„Eseróčko“, „akciovka“ nebo evropská společnost: Jaký je mezi nimi rozdíl a jak je založit?

V roce 2017 vzniklo v České republice 32 tisíc nových firem – tedy nejvíce od předkrizového roku 2007. Celkový počet podniků se tak meziročně zvýšil o 5,3 procenta. Podnikání v Česku se zkrátka daří. Máte také svůj nápad, jak obohatit český trh? Projděte si nejvyužívanější typy obchodních společností a vyberte si pro sebe vhodné řešení.

Společnost s ručením omezeným: Dostupné řešení pro každého

Výhody: s.r.o. může založit jediná fyzická osoba, společníci ručí jen do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, minimální vklad je pouze 1 Kč

V počtu využití společnost s ručeným omezeným v Česku jednoznačně vítězí. A důvodů je hned několik. Založit ji můžete, i když nemáte ušetřený téměř žádný základní kapitál, a nepotřebujete k tomu ani nikoho dalšího. Společnost s ručeným omezeným může stejně dobře založit jediný společník jako libovolný počet společníku, jejichž minimální vklad činí jen 1 korunu. Za své závazky ručí s.r.o. celým svým majetkem, její společníci však jen do výše, v jaké naplnili své vkladové povinnosti. Právě to dává mnoha podnikatelům důvod, aby místo živnosti volili s.r.o.

Co všechno vás čeká, když se také rozhodnete si „eseróčko“ založit?

 • Všichni společníci musí podepsat společenskou smlouvu (jediný zakladatel podepisuje zakladatelskou listinu), která je vydána formou notářského zápisu.
 • Zakladatel nebo společníci pak do banky složí základní kapitál a získají od ní potvrzení.
 • Dále je třeba na živnostenském úřadě vyřídit oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.).
 • Teprve poté na řadu přichází zápis společnosti do obchodního rejstříku, jehož návrh zakladatel nebo společníci podávají k příslušnému rejstříkovému soudu.
 • Na závěr se vzniklá společnost registruje u finančního úřadu.

Tip: I po tom, co zákon o obchodních korporacích pomohl s urychlením administrativy, vyžaduje založení společnosti s ručeným omezeným mnoho trpělivosti při čekání na úřadech. Chcete si ho ušetřit? Zvažte koupi ready-made s.r.o – nejenže si tím ušetříte zdlouhavé procedury, ale podnikat můžete už druhý den.

Akciová společnost: Zajistí prestižní postavení na trhu

Výhody: a.s. vzbuzuje dojem důvěryhodnosti a prestiže, poskytuje lepší pozici při vyjednáváních, výběrových řízeních nebo při komunikaci s investory, umožňuje větší anonymitu vlastníků

Také akciovou společnost může založit jediná fyzická či právnická osoba, navenek však za ni vystupuje více lidí než za s.r.o. – v orgánech společnosti by totiž měly být minimálně dvě osoby. V tradiční organizaci figuruje představenstvo a dozorčí rada, zákon o obchodních korporacích ale umožňuje také systém, ve kterém za společnost jedná statutární ředitel doplněný správní radou.

Zásadní rozdíl oproti s.r.o. spočívá v tom, že základní kapitál společnosti je namísto podílů rozdělen na určitý počet akcií, jejichž hodnota se v průběhu fungování společnosti mění. Minimální výše základního kapitálu a.s. je 2 000 000 Kč, případně 80 000 EUR, vedeli společnost účetnictví v eurech. Také akciová společnost za své závazky odpovídá celým svým majetkem, její akcionáři za ně však neručí a přijít mohou maximálně o investovanou částku.

Pro vznik akciové společnosti je nutné aby:

 • Všichni zakladatelé přijali stanovy, které mimo jiné obsahují název společnost, její sídlo a předmět podnikání, výši základního kapitálu, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu.
 • Každý zakladatel splatil alespoň 30 % hodnoty svých upsaných akcií, a to nejpozději do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 • Zakladatelé nebo členové představenstva zajistili vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění pro akciovou společnost.
 • Všichni členové představenstva (případně statutární ředitel) podali návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Tip: Už neplatí, že zakládat akciové společnosti mohou jen „velké ryby“. Láká vás prestiž, kterou a.s. představuje, ale brzdí vás dvoumilionový základní kapitál? Můžete si koupit ready-made a.s., která má základní kapitál už účetně splacený. Získáte díky tomu již založenou společnost a finanční prostředky postupně doplatíte.

Evropská společnost: Za lepším může přesídlit po celé EU

Výhody: SE může své sídlo přesouvat v rámci celé Evropské unie a má oporu v zákonech všech jejích členských zemí, je obecně známou formou obchodní korporace a vyzařuje nadnárodní image

Svou strukturou je velmi podobná akciové společnosti, čím se ale liší? Svým zakladatelům dává evropská společnost možnost vymanit se z vlivu českých úřadů a přesídlit do jiného státu Evropské unie – za lepšími obchodními či daňovými podmínkami. Evropský rozměr zajišťuje společnosti prestižní postavení mezi zahraničními partnery a na důvěryhodnosti jí dodává také vysoký základní kapitál. Ten totiž činí minimálně 120 000 euro. Stejně jako v případě akciové společnosti ručí i SE celým svým majetkem, její akcionáři však jen do výše svého upsaného kapitálu.

Jedinou velkou nevýhodou evropské společnosti je vysoká administrativní náročnost při jejím zakládání. Jakým způsobem může SE vzniknout?

 • Jeden ze způsobů spočívá ve fúzi (sloučení) alespoň dvou již existujících (evropských) akciových společností, které podléhají právu různých států Evropské unie.
 • Možností je také založení holdingové společnosti propojením (evropské) akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podléhají právu alespoň dvou různých členských států, případně měly minimálně dva roky dceřinou společnost podléhající právu jiného členského státu.
 • Na základě stejných podmínek může SE vzniknout také založením dceřiné společnosti úpisem akcií jiných společností.
 • Evropskou společnost může také jako svou dceřinou společnost založit jiná již existující SE.
 • Poslední variantou je transformace akciové společnosti některého z členských států na společnost evropskou.

Tip: Založení evropské společnosti je velmi komplikované a také nákladné. Bez právního poradenství nemá nezkušený podnikatel téměř možnost všechno samostatně zařídit a koupě ready-made SE se proto rozhodně vyplatí. Základní kapitál mají všechny ready-made společnosti už splacený a kromě administrativní zátěže tak ze svého majitele sejmou i tu finanční.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.