Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance. Školení nemůže...

Nejčastější chyby zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti BOZP

Chybovat je lidské. V oblasti BOZP se to ale opravdu nevyplácí, nejen že při opomenutí některých povinností mohou hrozit vysoké finanční sankce, ale...

Přehled dokumentace BOZP

Přinášíme vám přehled základní dokumentace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která by měla být k dispozici u zaměstnavatele. Dokumentaci je...

Pracovně-lékařská péče (smluvní lékař)

Pracovně-lékařskou péčí se rozumí prevence a ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence...

Co dělat při pracovním úrazu

Článek popisuje, jaké kroky je nutné podniknout, pokud se stane na pracovišti úraz. Důležité jsou informace o tom, kde máte pracovní úraz nahlásit,...

Nemoci z povolání – jak a kde je řešit

Škodlivé vlivy pracovního prostředí vám mohou způsobit nemoc z povolání. Jak postupovat, když máte podezření na počínající nemoc z povolání a kde se...

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

V rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost zabezpečit osobní ochranné pracovní prostředky a...

Čím se řídí evakuace zaměstnanců v případě nebezpečí?

Netušíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vztahující se k evakuaci při mimořádných událostech (požáry, havárie aj.) Vše naleznete...

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Základní práva a povinnosti zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti najdete v plném znění Zákoníku práce v § 106...

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.