obchodní společnost

Který ze způsobů podnikání je pro vás ten pravý?

Který ze způsobů podnikání je pro vás ten pravý?
Chcete si založit firmu a váháte s volbou ideální právní formy obchodní společnosti? Zvažte počáteční kapitál, počet společníků i možná rizika, která pro vás mohou plynout. Přečtěte si, čím se liší 4 nejčastější formy obchodních společností.
 

Na kolik vás přijde založení podnikání

Založení živnosti i společnosti s ručením omezeným s sebou nese nejen vyřizování množství administrativních záležitostí, ale i spoustu dílčích poplatků. Následující článek obsahuje seznam poplatků, na jejichž placení by se měl každý začínající podnikatel připravit. Seznam poplatků nemusí být kompletní, protože každý konkrétní případ zakládání podnikání se může o nějakou položku lišit, přesto vám může dát dobrou představu o tom, kolik bude založení vašeho podnikání stát.

Název a sídlo právnické osoby podle nového občanského zákoníku

V novém občanském zákoníku, který začne platit od 1. 1. 2014, jsou zakotveny změny týkající se názvu a sídla společnosti (právnické osoby). Co se mění?

Nedaří se vám?

Likvidace podniku
Začít dnes podnikat není až tak těžké. Můžeme tak učinit několika způsoby, buď prostřednictvím živnosti, založením některé z obchodních společností, dokonce úřady práce dnes poskytují i finanční prostředky do samostatně výdělečné činnosti. Jenže před zahájením podnikání je velmi těžké posoudit, zda bude naše podnikání v budoucnu úspěšné. Životní cyklus každého podniku představuje plynulý průběh fází působení činnosti podniku na trhu. Tyto fáze představují období odkdy podnik vznikne až po úpadek a likvidaci podniku. Její příčinou někdy může být i neúspěšné vymáhání pohledávek, a podnik se najednou stává neudržitelným.

Nezapomeňte na vlastní doménu

Doména pro firmu
Pokud jste se rozhodli pro podnikání formou společnosti, určitě vás bude zajímat pár kroků, které je třeba udělat pro založení společnosti.

Nový zákon o obchodních korporacích – týká se i vaší firmy?

1. 1. 2014 vstupuje v platnost nový zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK), který se dotkne obchodních společností a družstev a nahradí v této problematice stávající obchodní zákoník. Přečtěte si o tom, co vás kvůli novému zákonu o obchodních korporacích od ledna 2014 čeká.

Odpovědný zástupce pro živnost u právnické osoby (obchodní společnosti)

Odpovědného zástupce jako garanta odborné způsobilosti mohou potřebovat i právnické osoby. Pokud odpovědného zástupce obchodní společnost nemá, nemůže podnikatelskou činnost spadající svou povahou pod živnost provozovat.

 

Podnikání v Německu formou GmbH

Díky volnému pohybu služeb a svobodě usazování se v kterémkoliv členském státě Evropské unie jako jedněm ze základních svobod a „vymožeností“ Evropské unie, mohou i čeští občané jako podnikatelé poskytovat své služby v jiných členských státech EU, tj. i u našich západních sousedů, například v Německu, či založit tam svůj podnik a podnikat tam a to ve stejné právní formě jako občané tohoto státu.

 

Povinnosti obchodní společnosti na úřadech

Při založení společnosti se musíte registrovat na několika místech v zákonem daných lhůtách. Jde zejména o registraci k placení daní (tj. registrace u Finančního úřadu), dále pak existují povinnosti zástupce obchodní společnosti vůči OSSZ, živnostenskému úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Více o registraci obchodní společnosti v následujícím článku.

Právní formy podnikání pro fyzické a právnické osoby

Pokud chcete začít podnikat v České republice, můžete si vybrat z několika právních forem podnikání. Abychom vám usnadnili orientaci v problematice forem podnikání, přinášíme vám ucelený přehled právních forem podnikání.

Právnická osoba – základní rysy obchodních společností

Přinášíme vám všechny podstatné informace týkající se obchodních společností. Dozvíte se například, jaké skutečnosti upravuje zakladatelská listina obchodní společnosti či jak lze nakládat se základním kapitálem právnické osoby.

Ready-made společnosti – firma snadno a rychle

Ready-made společnosti – firma snadno a rychle
Každý podnikatel toužící po založení vlastní firmy má dvě možnosti. Buď absolvuje standardní zdlouhavé byrokratické kolečko, nebo si firmu koupí takzvanou ready-made společnost. Tímto názvem se nazývají veškeré firmy, které byly založeny právě za účelem dalšího prodeje, a nikdy s nimi nebylo podnikáno. Budoucí kupující má tak jistotu, že tato společnost nemá žádné dluhy, ani případné závazky.
 

Reorganizace

Dalším z možných řešení úpadku společnosti je reorganizace. Jakým způsobem může být vedena reogranizace podniku v úpadku se dozvíte, pokud budete číst dále.

 

Slovníček pojmů z oblasti podnikání

V podnikání se setkáte se spoustou pojmů, které vám mohou být v počátku cizí. V následujícím slovníčku jsme dali dohromady základní pojmy, které byste při vstupu do podnikání měli znát.

Úmrtí podnikatele nemusí nutně znamenat konec podnikání

Lidský život je pomíjivý, nikdo z nás nežije věčně. Přežít nás ale mohou výsledky našeho úsilí – od postaveného domu až po prosperující firmu. Že se smrtí podnikatele nemusí nutně zemřít i jeho podnikání dokazují dnes stále úspěšné firmy a značky, jež přežily své zakladatele o několik generací a stále patří k významným hráčům ve svém oboru – Baťa, Ford, Škoda, Jeep, Coca-Cola. Mnoho firem či živností ale stojí a padá s osobou svého zakladatele. A s jeho smrtí přichází i jejich konec. Co dělat, pokud chcete pokračovat v podnikání po úmrtí podnikatele, se dozvíte, když budete číst dál.

Úpadek aneb co vás čeká při insolvenčním řízení

Více co dělat pro případ, že nebudete v podnikání schopni plnit své závazky? Tato situace se označuje jako úpadek (insolvence). V následujícím článku naleznete zásadní informace o insolvenčním řízení.

 

Víte, že akciová společnost může mít správní radu a statutárního ředitele?

Nová právní úprava akciových společností v rámci Zákona o obchodních korporacích, který přichází v platnost od ledna 2014, s sebou přináší několik velmi podstatných změn, které se dotknou i stávajících a.s. Mezi dvě zásadní patří úprava správy akciové společnosti a oblast týkající se akcií.

 

Víte, jaké změny čekají v roce 2014 komanditní a veřejné obchodní společnosti?

Zákon o obchodních korporacích, který nabude účinnosti v lednu příštího roku, přináší řadu změn také do komanditních a veřejných obchodních společností. Nově se v zákoně budou označovat jako osobní společnosti. O dalších novinkách si přečtěte v samotném článku.

 

Víte, na jaké změny se připravit ve vedení obchodních korporací?

Aby vám v lednu 2014, kdy začne platit nový zákon o obchodních korporacích, nenastalo chaotické období, je dobré seznámit se se změnami v předstihu a připravit na ně své firmy. Co se mění v oblasti postavení orgánů v obchodních korporacích, pojetí výkonu funkce členů orgánů a vymezení zodpovědnosti s výkonem těchto funkcí spojené?

 

Víte, že základní kapitál vaší s.r.o. může být jen 1 Kč?

Nezbytnou podmínkou pro založení s.r.o. doposud bylo složení základního dvousettisícového kapitálu. Od roku 2014, kdy vejde v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, tato podmínka padá. Založit s.r.o. budete moci se základním kapitálem klidně jen ve výši jedné koruny. Čtěte, ať víte více.

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.