Jak založit živnost – podmínky pro založení živnosti

V tomto článku je zachycen postup pro založení živnosti a základní povinnosti, které podnikateli při zakládání živnosti ukládá živnostenský zákon. Získání živnostenského oprávnění je podmíněno splněním všeobecných požadavků, ale i nároků na odbornou způsobilost dle druhu živnosti.

Jak založit živnost

Druhy živností a zákonné podmínky pro jejich provozování upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro založení živnostenského podnikání se dělí na všeobecné a zvláštní a jsou odvislé od předmětu podnikání.

Vaše podnikání avšak může spadat také do skupiny činností, ke kterým není potřeba živnostenské ani jiné oprávnění. Tvoří ji:

 • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou podnikáním podle zvláštních předpisů (například výtvarníci, spisovatelé, hudebníci apod.).
 • činnosti upravené zvláštními předpisy (například daňové poradenství, činnost advokátů, znalců, soudních exekutorů, makléřů, tlumočníků, lékařská praxe, léčitelství apod.).

Tyto činnosti jsou vymezeny v § 3 živnostenského zákona a § 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů.

 

Více v článku Patří vaše plánované podnikání mezi činnosti, které nejsou živností? Ověřte si to.

Všeobecné podmínky pro založení živnosti

Každý zájemce o podnikání formou živnosti může požádat o vydání živnostenského oprávnění, pokud:

 • dosáhl věku 18 let,
 • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění (nutno doložit, pokud na území České republiky podnikáte nebo jste již podnikali),
 • má způsobilost k právním úkonům (prokazuje se na základě platného občanského průkazu),
 • je bezúhonný (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů).

Za bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

  • pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
  • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Pokud jste vám ještě nebylo 18 let, přečtěte si, jak může začít podnikat neplnoletý zájemce o podnikání.

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 16 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

Jak založit živnost

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Staňte se členem Klubu Můj iPodnikatel

Pomůže vám vydělávat peníze podnikáním!

S klubem Můj iPodnikatel:

Nápady na podnikání

 

Najdete nápad na své podnikání

Vyberete si z 250 předpřipravených nápadů, které fungují. A rovnou si v online aplikaci vytvoříte podnikatelský plán a spočítáte, jestli se vám podnikání vyplatí.

Informace pro podnikatele

 

Budete při podnikání vždy v obraze

Poznáte nejčastější chyby při podnikání, abyste se jim mohli vyhnout. Inspirujete se příběhem začínajícího podnikatele. Načerpáte informace z online kurzů a e-booků ke stažení.

Podnikatel prosperuje

 

Dáte svému podnikání drive

Poradíte se se zkušenými poradci. Navážete nové kontakty s lidmi, kteří řeší stejné věci jako vy. Získáte zvýhodněné nabídky užitečných služeb pro vaše podnikání.

 

Řekněte mi o klubu víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Zavolejte nám nebo nám napište e-mail.

Telefon: +420 577 210 729
E-mail: info@ipodnikatel.cz

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.