Provozovna – povinnosti podnikatele týkající se označení, zřízení i zrušení provozovny

Provozovna je podle živnostenského i obchodního zákoníku definována jako prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost (provozována živnost). Provozovna podléhá předpisům vyplývajícím z těchto zákonů, a to především z hlediska jejího označení, zřízení a zrušení.

Provozovna a povinnosti podnikatelů ve vztahu k provozovně

Zákony stanovují povinnosti podnikatele, které se k provozovně, tj. prostoru, v němž je provozováno podnikání, váží. Kontrolou nad dodržováním stanovených právních předpisů jsou pověřeny živnostenské úřady.

Provozovnou může být

  • prodejna,
  • restaurace,
  • salón,
  • kancelář,
  • dílna,
  • sklad,
  • ordinace aj.

Za provozovnu se pro účel zákona považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (stánek, pojízdná prodejna).

Živnost může být provozována pouze v provozovnách, k nimž podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Pokud je provozovna umístěna v bytě, a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti.

Podnikatel odpovídá za to, že je provozovna způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.

Zřízení a zrušení provozovny

Počet provozoven, ve kterých podnikatel může provozovat svou výdělečnou činnost, není nijak omezen. V jedné provozovně lze provozovat více živností.

Existují Rejstříky provozoven, které vedou živnostenské úřady. Místně příslušným živnostenským úřadům se také nahlašují všechny změny týkající se provozoven, a to vždy podle místa podnikání podnikatele.

 

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu nejméně 3 dny předem. Výjimkou jsou provozovny, které jsou uvedeny přímo v ohlášení nebo žádosti o koncesi. U nich se zahájení činnosti předpokládá automaticky, ukončení činnosti je nutné oznámit do 15 dnů od ukončení podnikání v provozovně.

Za oznámení změny v provozovně se správní poplatky neplatí. Naopak při nesplnění oznamovací povinnosti při zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně může živnostenský úřad vyměřit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Označení provozovny

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem, k němuž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení, nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem podnikatele (IČ).

Od července roku 2012, kdy vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, už podnikatelé nemají povinnost označovat provozovnu identifikačním číslečm provozovny. Identifikační číslo provozovny je od  30. června 2012 vedeno pouze v živnostenském rejstříku, podnikatel nemá povinnost tento údaj uvádět v označení provozovny.

Seznam povinností OSVČ pro vás

E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Na 10 stranách je zachycen seznam všech zákonných povinností podnikatele OSVČ, se kterými se během svého podnikání setká.

Jen za 150 Kč vč. DPH

Povinnosti podnikatele

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
Martin11 Zdravím, když chci v budoucnu provozovat živnost v provozovně, která už je vedena na Živnostenském úřadě pod jménem majitele -> ten mi ji pronajme, musím mít na můj živnostenský list psané nové číslo provozovny ? Dvě čísla na jednu provozovnu ?
20.3.2015 18:58 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, odpověď se dozvíte na Živnostenském úřadu, kde Vám jistě ochotně poradí.
23.3.2015 08:37 | Odpovědět
Klára Kroutilová Zřízení provozovny se ohlašuje na formuláři " Změnový list" nebo jen na papíře: Firma:......... ....... Oznamujeme provozovnu na adrese: ..... Datum zahájení: ..... Předmět podnikání:..... Číslo oboru podnikání:..... . Datum:..... Podpis živnostníka/jed natele:........ .......
27.11.2014 11:32 | Odpovědět

Staňte se členem Klubu Můj iPodnikatel

Pomůže vám vydělávat peníze podnikáním!

S klubem Můj iPodnikatel:

Nápady na podnikání

 

Najdete nápad na své podnikání

Vyberete si z více než 200 předpřipravených nápadů, které fungují. A rovnou si v online aplikaci vytvoříte podnikatelský plán a spočítáte, jestli se vám podnikání vyplatí.

Informace pro podnikatele

 

Budete při podnikání vždy v obraze

Poznáte nejčastější chyby při podnikání, abyste se jim mohli vyhnout. Inspirujete se příběhem začínajícího podnikatele. Načerpáte informace z online kurzů a e-booků ke stažení.

Podnikatel prosperuje

 

Dáte svému podnikání drive

Poradíte se se zkušenými poradci. Navážete nové kontakty s lidmi, kteří řeší stejné věci jako vy. Získáte zvýhodněné nabídky užitečných služeb pro vaše podnikání.

 

Řekněte mi o klubu víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Zavolejte nám nebo nám napište e-mail.

Telefon: +420 577 210 729
E-mail: info@ipodnikatel.cz

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.