Pracovní smlouva a její náležitosti (vzor)

vzor pracovní smlouvy

Následující článek informuje o všech náležitostech (druh práce, místo výkonu práce, stanovení mzdy atd.), které musí či může pracovní smlouva obsahovat. Bude užitečný hlavně těm podnikatelům, kteří plánují rozšířit své podnikání o další personální zdroj.

 

Ostatní, nepovinné součásti pracovní smlouvy

Pravidelné náležitosti nejsou nutnou součástí pracovní smlouvy. Jejich sjednání není povinné, lze je sjednat odděleně, případně je možné je pojmout jako jednostranný právní úkon zaměstnavatele. Přesto jsou často pravidelnou součástí pracovní smlouvy.

 

Sjednání mzdy zaměstnance

Je na zvážení zaměstnavatele, zda ujednání o mzdě zařadí do pracovní smlouvy, či mzdu zaměstnance určí jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, tzv. mzdovým výměrem. Pro zaměstnavatele je jednoznačně výhodnější forma mzdového výměru. Mzdový výměr může být zaměstnavatelem jednostranně měněn a nepodléhá souhlasu zaměstnance.

 

Sjednání zkušební doby

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na sjednání zkušební doby, je praktické ji dohodnout v pracovní smlouvě. Nic však nebrání, aby byla zkušební doba sjednána v dohodě samostatné. Podmínkou platnosti sjednání zkušební doby je písemná forma. Zkušební doba zároveň musí být sjednána před započetím výkonu práce. Její sjednání v pracovní smlouvě je tedy vhodné. V průběhu pracovního poměru již zkušební dobu sjednat nelze. Zkušební dobu nelze ani dodatečně prodloužit.

 

Další informace, které je možné zahrnout do pracovní smlouvy

  • údaje o délce dovolené a jejím určování (dovolenou určuje zaměstnavatel, její délka je různá od druhu zaměstnání a zákoník práce ji podrobně rozebírá),
  • údaj o výpovědních dobách (do 31. 12. 2006 byla v případě výpovědi zaměstnavatele z důvodu zrušení zaměstnavatele či nadbytečnosti zaměstnance délka výpovědní doby 3 měsíce a zároveň měl zaměstnanec nárok na dvouměsíční odstupné, podle nového zákona je to naopak, tedy dvouměsíční výpovědní doba a tříměsíční odstupné),
  • údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení (stále je zachováno ustanovení, že přestávka na oběd není součástí pracovní doby),
  • případné údaje o kolektivních smlouvách (někteří podnikatelé jsou vázáni existencí odborových organizací, zákoník práce se snaží zařadit zvýhodnění pro tyto situace spočívající ve vytvoření nových institutů, jako je např. „konto pracovní doby“, což však lze zřídit pouze při existenci odborů u zaměstnavatele).

Pokud tyto informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru již nejsou součástí pracovní smlouvy, je praktické je k pracovní smlouvě přiložit a spolu se smlouvou předat zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.

Je třeba zvážit, do jaké míry budou tyto informace podléhat změnám a podle toho zvážit zda je začlenit do pracovní smlouvy. Každá změna v obsahu informací bude totiž znamenat změnu pracovní smlouvy. Pokud informace budou samostatným dokumentem, bude jejich změna realizována pouze písemným oznámením zaměstnavatele zaměstnanci.

 

Vzor pracovní smlouvy

Pracovní smlouva VZOR ke stažení pro členy klubu Můj iPodnikatel      

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.