Speciál: Daňové přiznání 2017

Přehled pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik umožňuje vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění zajistit komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit. Záleží na vás, které pojištění si vyberete.

Rizika v podnikání

Základní druhy rizik, proti kterým se můžete jako podnikatel či firma pojistit

 • živly,
 • dcizení,
 • pojištění přepravovaného nákladu,
 • motorová vozidla,
 • technická rizika,
 • allrisk,
 • pojištění skla,
 • pojištění přerušení provozu,
 • pojištění odpovědnosti,
 • pojištění leasingových splátek.

Živelní pojištění

Živelní pojištění se sjednává pro případ škod způsobených živelní události na nemovitostech, věcech movitých a zásobách.

Základní varianta

Škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, pádem předmětů nebo letadel.

Rozšířené pojistné krytí

Škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením a dále na poškození nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou a vodou z vodovodního zařízení.

Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

Pojištění se vztahuje na odcizení věcí movitých, zásob a stavebních součástí budov.

Pojištění se sjednává pro případ odcizení věci, pokud k odcizení dojde

 • krádeží vloupáním,
 • loupežným přepadením,
 • úmyslným poškozením cizí věci (vandalismus).

Pojištění přepravovaného nákladu

Pojištění přepravovaného nákladu se vztahuje na škody na věcech poškozených při dopravě, a to živelní událostí, havárií vozidla nebo odcizením.

Pojišťují se věci při dopravě prováděné vlastním jménem a na vlastní účet pojištěného (tj. nikoliv na základě přepravní smlouvy) silničními vozidly, jejichž typ a SPZ musí být uvedeny v pojistné smlouvě. Lze pojistit přepravu jednorázovou i všechny přepravy konané pojištěným v průběhu doby trvání pojištění.

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel se vztahuje na riziko havárie a odcizení motorového vozidla.

Pojištění se sjednává pro případ náhlého zničení nebo poškození motorového vozidla jakoukoliv nahodilou událostí:

 • střet vozidla, pád, náraz,
 • požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, krupobití, vichřice, pád jakýchkoliv věcí,
 • zásah cizí osoby.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Poškozený má právo na úhradu škody pojistitelem a může se obrátit přímo na pojistitele viníka nehody se žádostí o odškodnění. Toto právo však nezbavuje povinnosti písemně a bez zbytečných odkladů nahlásit tuto skutečnost pojistiteli.

 

Pojištění dopravovaných osob

Pojištění dopravovaných osob kryje úraz osoby dopravované pojištěným motorovým vozidlem. Pojištění se sjednává pro případ:

 • smrti následkem úrazu,
 • trvalých následků úrazu,
 • úrazové připojištění denního odškodného.

Pojištěny jsou jakékoli osoby dopravované pojištěným motorovým vozidlem.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.