Technické požadavky na výrobky – prohlášení o shodě, CE, atesty a certifikace

Dříve, než uvedete svůj výrobek na trh, musí splňovat technické předpisy platné v ČR. Zda budete potřebovat prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, a kdy budete potřebovat na svůj výrobek atest či certifikaci, se dozvíte v následujícím článku.

Technické požadavky na výrobky

Prohlášení o shodě a označení CE

Takzvané prohlášení o shodě je písemný dokument od výrobce či dodavatele, který potvrzuje, že výrobek smí být uveden na trh a že splňuje technické požadavky platné legislativy ČR. Zároveň se zavazuje, že byl dodržen stanovený postup při naplnění shody. Jaký výrobek potřebuje prohlášení o shodě?

 

Regulovaná a neregulovaná sféra

Dříve než je možné uvést výrobek na trh, je nutné ho správně kategorizovat. Výrobek může spadat do regulované a neregulované sféry.

Do neregulované sféry patří produkty, které nepředstavují ohrožení oprávněného zájmu. Pro uvedení na trh těchto prodejních komodit platí pouze obecné požadavky bezpečnosti a nemusí se u nich posuzovat shoda.

U regulovaných výrobků je tomu jinak. Do regulované sféry spadají například elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv a další, které vyžadují prohlášení o shodě. Prohlášení je potřeba vydat také na repasované a použité předměty.

Pro bližší informace si prostudujte kompletní seznam všech výrobků plynoucí z nařízení vlády.

Harmonizovaná a neharmonizovaná sféra

Další rozdělení, které je třeba u produktu rozpoznat je zařazení produktů do harmonizované sféry nebo neharmonizované sféry. Tato kategorizace vznikala na základě členství ČR v Evropské unii.

Na výrobky v harmonizované sféře spadají jednotné předpisy, které musejí být naplněny před vstupem na trh a tyto předpisy platí ve všech členských státech EU. Potvrzením o tom, že takové výrobky splňují jednotné požadavky je tzv. ES prohlášení o shodě. Po vydání tohoto dokumentu může produkt plynule kolovat po celém území EU bez nutnosti dalších posouzení.

neharmonizované sféře se uplatňuje tzv. institut vzájemného uznávání, což v praxi znamená, že pokud by se vaše podnikání zaměřilo na obchod se zbožím z jiného členského státu a chcete ho exportovat do České republiky, stačí pouze vydání vzájemného uznání, protože takový produkt už musí od své podstaty splňovat normy výroby platné v celé.

Prohlášení o shodě si může vydat prodejce nebo výrobce sám a nepotřebuje k tomu žádnou autorizovanou osobu. K platnému vydání prohlášení o shodě je ale nutné doložit veškerou dokumentaci k výrobku, ( výkres, popis nebo seznam technických norem, které byly použity a podobně) dle požadavků vládního ustanovení.

Označení CE

CE je zkratka francouzského sousloví Conformité Européenne a značí, že výrobek je ve shodě s normami Evropské unie a je tedy bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Označení CE je výrobku uděleno pouze za předpokladu posouzení shody, které musí provést výrobce tohoto zboží, pokud jej chce uvést na trh v rámci Evropské unie.

Výrobky s povinností označování CE

Opatřování výrobků značkou CE se uplatňuje v mnoha oborech a je pro množství zboží povinné. Do této oblasti spadají výrobky, které podléhají evropským harmonizovaným předpisům, které byly do české legislativy zavedeny zákonem o technických požadavcích na výrobky (Zákon 22/1997 Sb.).

Jestliže je pro konkrétní výrobek označení CE stanoveno zákonem, pak je povinné. U těch výrobků, kde povinnost označení značkou CE stanoveno není, se má za to, že je opatření výrobku touto značkou zakázané. Výrobce tak nemá možnost volby, zda svůj výrobek označí nebo ne, jak je často mylně vykládáno. V případě, že výrobce svůj výrobek označit má a neučiní tak, anebo naopak svůj výrobek označit podle zákona nemůže a pokusí se o to, dopouští se porušení příslušného zákona, za které hrozí postih.

Označení CE musí být například na mobilních telefonech, hačkách, televizích, počítačích, ledničkách, pračkách a dalších elektrických a plynových zařízeních, ale například i na výrobních strojích.

Seznam oborů, kde je označení CE povinné, je k dispozici na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Candida Hi. I have checked your ipodnikatel.cz and i see you've got some duplicate content
so probably it is the reason that you don't rank high in google.
But you can fix this issue fast. There is a tool that creates articles
like human, just search in google: miftolo's tools

my web site: MiraBig: https://KianBad.wix.com
4.6.2019 23:43 | Odpovědět
David Král https://www.crussis.cz/clanek/jak-poznate-kvalitni-kolobezku
8.1.2019 13:21 | Odpovědět
k.boudova@nw4p.com Dobrý den,
je potřeba mít ozn. CE na bateriových sestavách, které skládáme a zapojíme do jednoho packu podle zadání zákazníka?
Děkuji za odpověď.
3.8.2018 12:54 | Odpovědět
jarda.hajek@post.cz Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně Prohlášení o shodě. Je někde dáno, že prohlášení o shodě na výrobek musí být v českém jazyce? V zákoně 22/1997 Sb, v § 13c se píše:
"Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech poskytované k tomuto výrobku a pokyny a bezpečnostní informace připojované k tomuto výrobku v českém jazyce". Zde se mluví o stavebním výrobku. Je tato věta aplikovatelná i na zařízení a vybavení budov a provozů? Případně na ostatní výrobky?
Může toto výrobce nahradit podepsaným prohlášením o shodě v cizím jazyce s přiloženým přeloženým prohlášením bez podpisu?
Já si myslím, že by dodavatel měl dodat prohlášení dle výše uvedeného pragrafu, ale nemohu najít oporu v předpisech.

Předem děkuji za radu a pomoc.
24.1.2017 16:54 | Odpovědět
Martin Vondráček Dobrý den,

chci se zeptat jestli je nutné prohlášení o shodě a CE i pro dovoz elektronických součástek (tranzistory, int. obvody, rezistory ....) z Číny.

Děkuji
9.2.2016 07:05 | Odpovědět
antonio Dobry den, zeptam se. A Jake posting cekaji prodejce zbozi ktere nema CE a atesty? Ding za odpoved.
7.2.2015 01:53 | Odpovědět
1Daniel1 Připojuji se k dotazu :-)
13.10.2015 23:03 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.