Ochrana duševního vlastnictví (průmyslových práv) podnikatele

Pro podnikání využíváte hmotné prostředky, ale i nehmotný majetek, který tvoří především znalosti, zkušenosti, pracovní postupy či technická řešení. Právě tyto prostředky nehmotného charakteru mívají velký význam při vaší konkurenceschopnosti a často mohou být i rozhodující. Jaký je systém právní ochrany duševního vlastnictví v České republice?

Zákony upravující průmyslová práva

Průmyslová práva nejsou upraveny jen jednou právní normou. Existuje spousta zákonů a vyhlášek věnující se duševnímu vlastnictví.

Přehled základních právních předpisů

 • Zákon č.527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění.
 • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění.
 • Vyhlášky č. 1/2002 Sb..
 • Zákon č. 474/2004 Sb., o ochraně průmyslových vzorů.
 • Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění.
 • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění.
 • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.
 • Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.
 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.
 • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů.
 • Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění.
 • Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, v platném znění.
 • Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění.

Další zákony

  • Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.
  • Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nejdůležitější normou, upravující ochranu práv k duševnímu vlastnictví v mezinárodním měřítku, je Dohoda o obchodních aspektech k duševnímu vlastnictví – TRIPS. Administrativně ji spravuje WTO.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.