Nový vzhled portálu iPodnikatel.cz
od 1. května

A co to znamená pro vás – čtenáře iPodnikatele.cz?

Naše služby se nemění, ale od května nás budete navštěvovat
na moderním a přehledném webovém rozhraní. Díky novému uspořádání webu vše najdete rychleji a snadněji.

První máj je lásky čas a my doufáme, že si
novou podobu iPodnikatel.cz zamilujete
.

MIMOŘÁDNÁ AKCE V DUBNU:
50% sleva na členství v klubu

A jako dárek na rozloučení se stávajícím iPodnikatelem můžete během dubna vstoupit do klubu Můj iPodnikatel
za poloviční cenu (605 Kč)!
Více o klubu

Zaregistrovat se do klubu slevou 50%

 

Jak získat dotaci pro své podnikání

... ze série Podnikatelské minimum

Dotace EU
Pro období 2007-2013 je z rozpočtu EU pro Českou republiku vyčleněno 26,7 miliard eur (tj. 773,9 miliard korun). Vláda ČR pro čerpání těchto prostředků z EU schválila 24 operačních programů. Jak správně postupovat a získat dotaci z tohoto balíku peněz?
 

 

Získání dotace na podnikání

Krok č. 1 – Vypracovat projektový záměr.

Nejprve je nutno detailně precizovat projektový záměr. To znamená nápady, myšlenky a plány shrnout s jasným určením toho, co chcete svým projektem dosáhnout, jaké zdroje k tomu potřebujete a kolik času to bude vyžadovat.

Projektový záměr by neměl být postaven „na vodě“, ale měl by vycházet z aktuálních potřeb vašeho podniku, z analýz jeho vnitřního a vnějšího okolí a měl by jasně definovat cíle, orientující se na slabé stránky podniku. Dále je nutné zvážit technické, finanční, personální a časové požadavky a porovnat je s vašimi kapacitami, kterými aktuálně disponujete.

 

Krok č. 2 – Najít vhodný dotační program.

Po jasném definování projektového záměru je nutno vybrat vhodný dotační titul.

Je nutno položit si aspoň tyto otázky

  • Vztahuje se daný dotační program na projektový záměr, který chci realizovat?

  • Splňuji požadavky kladené na oprávněného žadatele?

  • Mohu projekt realizovat ve zvoleném místě?

  • Je rozpočet projektu a požadovaná dotace v mezích definovaných vyhlašovatelem?

  • Je dostatek času na zpracování žádosti?

  • Jsem schopen kvalitně zpracovat celou žádost?

Po zodpovězení výše uvedených otázek (zejména, pokud se objeví určité nejistoty) je možno vrátit se o krok zpět a svůj projektový záměr přehodnotit tak, aby lépe splňoval např. kritéria dotačního programu a současně byl realizovatelný.

Ne vždy při potřebě realizovat konkrétní projekt je vhodný dotační program „otevřený“ – tzn. můžete žádost předkládat. Je tedy dobré prostudovat i harmonogramy vyhlašování jednotlivých výzev dotačních programů a práce spojené s přípravou žádosti správně načasovat.

Jestliže se vám podařilo identifikovat vhodný dotační titul pro váš záměr, tzn. projekt koresponduje s podmínkami a specifickými cíli programového dokumentu (výzvy), jestliže máte jasnou představu na co budete finanční prostředky žádat, jestliže máte zpracovaný celkový rozpočet projektu a zabezpečeno jeho financování a současně máte správný a realistický přehled o termínech, můžete přistoupit k vyplnění samotné žádosti o podporu a k vypracování příloh.

 

Krok č. 3 – Zpracovat žádost.

Žádost o dotaci je poměrně obsáhlá záležitost. Často obsahuje studii proveditelnosti, analýzu nákladů a výnosů, logický rámec projektu, finanční analýzu a celou řadu povinných příloh.

Je třeba se podrobně seznámit s požadavky, které musí žadatel o dotaci splnit pro její vyplnění, závěrečnou kompletaci a předání příslušné instituci. Veškeré přílohy musí být zpracovány v souladu s vyhlášenou metodikou. Je rovněž doporučeno zpracovávat žádost v souladu s hodnotícími kritérii. Ty bývají veřejně dostupné a podle nich se žádosti posuzují.

V neposlední řadě je nutno dbát i na grafickou úpravu, která usnadní hodnotiteli studování celé žádosti a orientaci v ní. Pokud nejsou dodrženy povinné náležitosti žádosti (vyhlašovatelem definovaná struktura žádosti, povinné přílohy apod.), může být tato žádost pro formální nedostatky vyřazena z dalšího hodnocení.
09 Červen 2011
 


Sdílet článek

 

Komentáře k článku  

 
+1 # J.D. 2012-04-10 10:53 Dobrý den. chtěl bych vybudovat sportovně rekreační akreál a touto cestou bych chtěl požadat o informaci popř odkazání na určitou organizaci v okolí Mostu kde bych si mohl domluvit schuzku a předložit svuj navrh, prodiskutovat ho s někým pověřený a zjistit své šance na uspěch. Předem Děkuji za reakce Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Banner
Novinky z klubu

Aktuálně z klubu Můj iPodnikatel:

2. 4. Nyní pokládejte své dotazy novému erudovanému poradci iPorady Zdeňku Broklovi, který má více než 28-letou praxi v oblasti obchodu, marketingu a řízení firem.

Dotazy pište zde

Návody pro vás

E-book 30 chyb v prvním roce podnikání

Váš košík je prázdný
Odběr novinek