Návod na daňové přiznání 2018 pro fyzické osoby (OSVČ)

Také nevěříte všemožným interaktivním formulářům a kalkulačkám daňového přiznání a raději si necháte každé číslo projít sami pod rukama? Pokud ano, pak následujte náš kompletní návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2017 ušitý vám na míru.

2 Vyplnění II. oddílu daňového přiznání za rok 2017 – 1. odstavec

Na této straně se vyplňuje základ daně z příjmů FO. První odstavec se týká příjmů ze zaměstnání (pakliže nějaké máte).

Bude ho muset vyplnit ten kdo:

 • byl v roce 2017 zaměstnaný v pracovním poměru a současně měl hrubé příjmy dle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 tis. Kč,
 • byl v roce 2017 zaměstnaný souběžně u více zaměstnavatelů.

Pokud se vás tato situace týká, přejděte nyní do článku s podrobným návodem na vyplnění daňového přiznání při souběhu zaměstnání a podnikání (Krok č. 2)

3 Vyplnění Přílohy č. 1 – příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Pokud jste měli v roce 2017 příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,  připravte si v tuto chvíli tiskopis Přílohy č. 1, která slouží k výpočtu základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, tj. příjmů uvedených pod § 7 ZDP, případně si najeďte na stránku s elektronickým formulářem Přílohy č. 1.

Příloha č. 1 daňového přiznání je ke stažení zde: Příloha č. 1 daňového přiznání FO za rok 2017

Přílohu č. 1 vyplňují všichni, kdo mají příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 ZDP). Podrobný výčet příjmů z podnikání a SVČ

Na Příloze č. 1 nejdříve zaškrtněte, jakým způsobem uplatňujete výdaje, tj. jak budete vypočítávat základ daně z příjmů FO za rok 2017.

Existují 3 možnosti, které jsou různě náročné na administrativu:

 • v roce 2017 jste vedli účetnictví
 • v roce 2017 jste vedli daňovou evidenci

Návod pro výpočet základu daně z příjmů FO za použití daňové evidence

 • v roce 2017 jste si pouze evidovali příjmy (a případně pohledávky) – bude uplatňovat výdaje procentem z příjmu

Návod pro výpočet základu daně z příjmů FO výdajovým paušálem (procentem z příjmů)

Pozor! Pro všechny příjmy v této příloze lze využívat pouze jeden způsob.

Řádek 101 – vyplňte celkovou výši všech příjmů dosažených z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti v roce 2017. Pokud vedete účetnictví, nic nevyplňujte.

Řádek 102 – vyplňte celkovou výši všech výdajů za rok 2017, které byly potřebné k dosažení zisku:

 • u daňové evidence jsou to veškeré daňově uznatelné náklady
 • pokud vedete účetnictví, kolonku nevyplňujte
 • pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů, pak uveďte částku odpovídající:

80 % z příjmů zemědělského podnikatele a z příjmů řemeslných živností

60 % z příjmů ze živností, mimo živností řemeslných,

40 % z příjmů poplatníků podnikajících podle zvláštních předpisů (jedná se o příjmy např. advokátů, daňových poradců, lékařů aj.).

30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Řádek 104 – odečtěte výdaje od příjmů (ř. 101 – ř. 102). Ty fyzické osoby, které vedou účetnictví sem vloží zisk nebo ztrátu před zdaněním. Dva následující řádky (105 a 106) pak tuto částku upravují o daňově neuznatelné náklady a nedaněné výnosy. FO, které vedou daňovou evidenci nebo uplatňují výdaje paušálem, zde nic nevyplňují.

Řádky 107 až 110 vyplňte jen v případě, jste-li osobou spolupracující nebo máte-li spolupracující osobu. Uveďte zde částky podle dosaženého hospodářského výsledku a směru, jakým plynou (zda k vám, nebo od vás).

Řádek 112 – uveďte vaše příjmy z pozice podílníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, pokud jím jste.

Řádek 113 – vepište dílčí základ daně z příjmů z podnikání. Výpočet proveďte následujícím způsobem: ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 + ř. 112.

V druhé části Přílohy č. 1. daňového přiznání za rok 2016 v oddílu A. „Údaje o obratu a odpisech“ uvádějí obrat pouze ty osoby, které vedou účetnictví. To ovšem už neplatí u odpisů – ty musí uvádět všichni, kdo je uplatnili do výdajů.

U oddílu B uveďte:

 • svou hlavní (převažující) výdělečnou činnost (můžete nahlédnout do vašeho živnostenského oprávnění, kde je to napsáno, ale úplně stačí popsat ji vlastními slovy),
 • výši výdajového paušálu (v procentech), pokud ho uplatňujete,
 • příjmy (stejné jako v ř. 101) a výdaje (stejné jako v ř. 102),
 • název dalších činností (pokud nějaké máte) a opět výši výdajového paušálu, který na tuto činnost uplatňujete, výši příjmů a výdajů, které jsou spjaty s danou činností,
 • v posledním řádku 1. stránky Přílohy č. 1 spočítejte příjmy a výdaje za všechny vaše činnosti.

Na druhé straně Přílohy č. 1 u oddílu C uveďte data, ke kterým jste v roce 2017 zahájili/přeru­šili/obnovili/u­končili svou výdělečnou činnost, pakliže se tak stalo, jinak nechejte kolonky prázdné.

Vedete-li daňovou evidenci, musíte předložit přehled svého majetku a závazků u oddílu D.

Oddíl E. se týká pouze těch, kdo na první stránce Přílohy č. 1 vyplnili řádky 105 nebo 106 – a snížili tak nebo zvýšili daňový základ. V tomto místě je třeba uvést důvody pro snížení nebo zvýšení daňového základu.

V závěrečné části (oddíly F až I) Přílohy č. 1 stačí vyplnit údaje o spolupracujících osobách, členech sdružení či veřejné obchodní nebo komanditní společnosti, pokud takové spolupracovníky máte. Součet podílů spolupracujících osob i osob ve sdružení, včetně vašeho, by měl dát vždy 100 %.

 

Na úplném konci této Přílohy č. 1 naleznete pokyny, které vám poradí, pakliže vám nebudou stačit tyto instrukce.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Helihel Dobrý den všem,

ráda bych Vás tímto poprosila o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Daňová a celní správa v ČR z pohledu veřejnosti".

Výsledky průzkumu využiji jako podklad pro vypracování návrhů a doporučení ve vztahu k budoucímu vývoji Finanční a Celní správy ČR, kterými se zabývám ve své diplomové práci s názvem "Sjednocení daňové a celní správy v České republice".

Máte-li pár minut čas, vyjádřete mi, prosím, svůj názor zde:
https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/danova-a-celni-sprava-z-pohl/

Děkuji Vám.

H. Hudcová
26.3.2018 21:56 | Odpovědět
Ester Zdravím..Mám nárok na podání k daňových přiznání za rok 2016?Děkuji za odpovědi...
21.3.2018 19:14 | Odpovědět
Ester Zdravím..Mám nárok na podání k daňových přiznání za rok 2016?Děkuji za odpovědi...
21.3.2018 19:14 | Odpovědět
Eva E Dobrý den, v roce 2017 jsem byla 6 měs. zaměstnanec + vedlejší OSVČ, 2 týdny v evidenci ÚP a potom už jen zaměstnanec. Zálohy na zdravotní ani sociální jsem jako OSVČ neplatila - nevznikla mi povinnost. Musím k DP přiložit i přehled záloh OSVČ z ČSSZ a pojišťovny, i když je tam 0,- Kč? Jako zaměstnanec mám zálohy samozřejmě hrazené a vyčíslené na potvrzení zaměstnavatele. Děkuji
20.3.2018 11:16 | Odpovědět
ZdeněkB Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké formuláře, nebo které části z daňového přiznání musím vyplnit, pokud jsem student a mé příjmy z podnikání nepřesáhly 15000 Kč. Nestačilo by odevzdat pouze čestné prohlášení?
Předem děkuji za odpovědi.
24.2.2018 23:03 | Odpovědět
Jana Váňová Přiznání pošlu přes DS a přílohy, jako je potvrzení úroků, živ.pojistek, prohlášení atd. se dá naskenovat a přiložit do DS ???
20.2.2018 17:33 | Odpovědět
Marie Konečná Vyplňte přes EPO, přílohy přiložíte přímo v části u příloh. Na FÚ se posílá ve formátu XML. Hezký den
10.3.2018 22:11 | Odpovědět
Fili Dobrý den, musím vyplňovat daňové přiznání pokud dluh(škoda) vzniklá při dané živnosti několika násobně přesahuje zisk?
Provozování trafiky tři měsíce - zisk 48tisíc / vykradení pobočky škoda přes 100 000 tisíc?
Nevím jak v tomto případě vyplnit daňové přiznání. Jiné činnosti jsem za ten rok neprovozoval.
Děkuji za rady
12.2.2018 21:31 | Odpovědět
fenixana Nestihnete podat daňové přiznání v řádném termínu? Koukněte se sem: http://www.danovyodklad.cz/
12.2.2018 16:07 | Odpovědět
Michal Škach A další chyba - "Pozor!Přeplate k daně může vzniknout pouze v případě, že jste za daň již uradili více, než vám nyní vyšlo na daňovém přiznání."
Toto není pravda, přeplatek vám může vzniknout např. ve chvíli, kdy máte daň 0 a máte nárok na daňový bonus, např. za děti.
30.3.2017 22:45 | Odpovědět
Jan P. Odkaz na daňový portál nefunguje.
V této větě.
Ministerstvo financí ČR vydalo pro rok 2016 oficiální elektronický formulář daňového přiznání, který je k vyplnění na této stránce Daňového portálu MFin.
21.3.2017 15:33 | Odpovědět
Jiri M. U první kapitoli je věta "přiznání je za zdaňovací období roku 2015, kolonky pro části roku ponechte volné"
Nemám tam být roku 2016...?


Díky
12.3.2017 21:11 | Odpovědět
eet Kde se v daňovém přiznání odečítá donuds na eet pokladnu.
Děkuji
Richard
12.3.2017 12:17 | Odpovědět
Eva1 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s podáním daňového přiznání za roky 2014 a 2015, nevím kolik se platí penále a jestli lze daňové přiznání ještě podat. Můžete mi prosím poradit. Budu ráda za odpověď nejlépe mailem na adresu
9.3.2017 09:25 | Odpovědět
VeronikaV Uvádí se někde v přiznání provozovna fyz. osoby?
8.3.2017 11:20 | Odpovědět
Jitka S. Dobrý den, myslela jsem, že místo finančního úřadu je u FO dle jeho bydliště nikoliv dle sídla nebo umístění provozovny?
1.3.2017 10:09 | Odpovědět
Eva K. Dobrý den, jako předčasný důchodce pracuji na DPP a při vyplňování "Daňového přiznání" za rok 2016 vůbec nevím kam má zapsat pobíraný důchod. Při vyplnění mi vyšlo,že mám zaplatit daň cca 7 tis. ovšem není zohledněno pobírání důchodu,protože nevím kam tuto skutečnost zapsat. Jedna účetní tvrdí,že daňové přiznání ani nemám podávat,druhá zas,že musím.
Děkuji za radu a přeji pěkný den. Eva K.
20.2.2017 10:56 | Odpovědět
Jar80 Dobrý den,
mám takový problém, zapomněl jsem jako zaměstnanec podat daňové prohlášení za rok 2015 a nevím zda mi hrozí nějaká pokuta když jej podám v nejbližším možném termínu tzn. 21.5.2016. Je toto daňové přiznání vůbec podat takto opožděně? děkuji za odpověď Jar80
21.5.2016 20:52 | Odpovědět
Sofia Dobrý deň. V roku 2015 som si ako študentka založila živnosť na vedľajšiu činnosť, ktorá trvala po dobu 3 mesiacov. Za tieto 3 mesiace som mala nulový zisk, s prácou som ani nezačala. Vedeli by ste mi prosím Vás poradiť, či aj tak musím podávat danove priznanie? Ďakujem veľmi pekne !
17.3.2016 14:03 | Odpovědět
Tomáš H. Dobrý den, dva měsíce jsem pracoval jako zaměstnanec, kde jsem uplatnoval děti a vznikl i nárok na daňový bonus. Pak jsem byl vedený na úp a od září jsem byl OSVČ a jsem stále. Lze nyní do přiznání požadovat za ty dva měsíce kdy jsem byl jako zaměstnanec doplacení daňového bonusu?
17.3.2016 11:32 | Odpovědět
Tomáš N. Dobry den, rad bych se zeptal. Od cervna podnikam jako taxikar. Je v poradku, pokud do radku prijmu dam všechny uctenky a do radku vydaju si dam průměrnou spotřebu vozu*počet najetych kilometry*prume rna cena nafty (zrejme najdu nekde na strankach MFCR) + amortizace? Dekuji za odpověď. Jsem v tom celkem ztraceny.
16.3.2016 09:58 | Odpovědět
zuzlic pokud nemáte auto v podnikání, tak skutečně průměrnou spotřebu podle OTP:100*cena PHM buď podle skutečné ceny podle dokladů nebo MFCR + amortizace.
17.3.2016 11:17 | Odpovědět
J. Tomáš Dobrý den,
v článku píšete že daňové subjekty, které mají zřízenou datovou schránku, musí od 1.1.2016 podávat daňové přiznání elektronickou formou. Mám datovou schránku již několik let. Finanční úřad mi udělil pokutu 2000,- Kč za to, že jsem odevzdal DP v tistěné podobě osobně, již v loňském roce, tedy za rok 2014. Tato novinka tedy byla platná již od 1.1.2015?
Děkuji za odpověď.
7.3.2016 19:10 | Odpovědět
Andrea13 Ano tato povinnost byla platná už v roce 2015 (tedy u daňového přiznání za rok 2014)
29.3.2016 12:55 | Odpovědět
kuba28 Dobry den,
mam za rok 2015 male prijmy (cca 50 000,-) a temer zadne vydaje. Je podle vas nejlepsi zpusob uplatnit procenta? Mam fotografickou cinnost tedy zivnost mimo remeslnou tedy bych podle vseho mel ulatnit 60% vydaju tzm cca 30000,-. Dam mi pak vyjde asi 3000,- je to spravne? Dekuji vsem za odpoved
29.2.2016 20:21 | Odpovědět
zuzlic je to správně
17.3.2016 11:20 | Odpovědět
Vendy Dobrý den, je potřeba zahrnout do seznamu příloh jednotlivé faktury?

Děkuji za radu.
28.2.2016 15:58 | Odpovědět
zuzlic ne, žádné faktury nedokládáte. Pokud vedete daňovou evidenci-doložt e jen soupis příjmů a soupis výdajů, pokud vedete účetnictví tak výkaz zisků a ztrát, rozvahu a přílohu k UZ
17.3.2016 11:26 | Odpovědět
Katka27 Dobrý den,
prosím o radu, jak se postupuje při podávání daňového přiznání, když klient v období 1-10/2015 vyměnil 3 zaměstnání a poslední dva měsíce pracuje jako OSVČ? Podává daňové přiznání i s příjmy ze zaměstnání? Protože někde musí uplatnit slevu na poplatníka, kterou podepsal.

Moc děkuji za radu.
19.2.2016 09:35 | Odpovědět
Lenka.cert@seznam.cz Ano, podává za veškeré příjmy ze zaměstnáních i podnikání.
20.2.2016 21:35 | Odpovědět
zuzlic přiznání se podává za celý rok 2015-k tomu musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti z každého zaměstnání1-10/ 2015. pak dáte 2 měsíce podnikání a slevu na poplatníka za celý kalendářní rok
17.3.2016 11:24 | Odpovědět
silva šírová Dobrého dne,
je mně 30 roků, opět jsem začala studovat (denní studium), pracovala jsem jako OSVČ a pozastavila jsem si činnost. Jsem tedy osobou bez pravidelného příjmu. DAP/2015 tedy nemusím vyplňovat pokud příležitostný příjem nepřekročí 30000Kč, v opačném případě ho vyplním, ale mohu aplikovat slevu na dani 24840Kč, atd... Zajímá mě ale Přehled pro účely soc. pojištění: pokud DAP nemám povinnost vyplnit, nemusím platit ani min. vyměřovací základ. Platí to ale i při již nutném vyplnění DAPu, ale nepřekročím rozhodující částku 63865Kč/rok 2015 vyměřovaného základu soc.poj.? děkuji,
18.2.2016 21:55 | Odpovědět
Irena H. Dobrý den, informuje FU o chybe v DP, případně o chybějících dokumentech?
DP jsem podávala 1.4.a čekám na přeplatek. Dnes mi na FU rekli, že mi chybí příloha.
Děkuji
25.5.2015 19:38 | Odpovědět
Monika07 Dobrý den
ráda bych se zeptala,kdy FÚ odesílá peníze pokud mi vyšel přeplatek?Peníz e stále nedorazily.
Děkuji
19.4.2015 08:38 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, zavolejte si na přímo na FÚ, kde Vám to jistě řeknou.
20.4.2015 11:23 | Odpovědět
Kristýna7 Dobrý den,
může mi nějaká dobrá duše poradit, co mám napsat do "sazby výdajů % z příjmů", když už nepodnikám, ale ještě mi chodí ročně nějaké provize, tudíž mám jen příjem, ale ne výdaje. Může tam být 0%.
Díky za radu
25.3.2015 20:11 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, měla byste uplatnit výdaje podle druhu činnosti, ze které Vám plynou příjmy. Více zde: http://www.ipodnikatel.cz/Dane-v-podnikani/vypocet-zakladu-dane-z-podnikani-fo-vydajovym-pausalem-procentem-z-prijmu.html
26.3.2015 10:53 | Odpovědět
PetrOL a co řádek 114 ?
25.3.2015 18:00 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, pokud nemáte příjmy ze zdrojů v zahraničí, tak řádak vůbec nevyplňujete. Jinak je přímo v u řádku napsáno, jak se částka spočítá.
26.3.2015 11:03 | Odpovědět
Tomáš M. Dobrý den,

jak je to s přeplatky/dopla tky? Poznámka u řádku 91 (minimálně u elektronického podání) je "(+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více". Jestli to správně chápu, pak si nejsem jist, jestli odstavec v článku o řádku 91 nemá obráceně znaménka.

S pozdravem.
23.3.2015 14:02 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, ano, správně je to uvedeno v tiskopisu. Děkujeme za upozornění.
24.3.2015 08:44 | Odpovědět
vasek6540 Dobrý den příjmy z podnikání používám paušální výdaje řemeslná živnost 80 procent mužů použít 60 procent pro vyšší základ daně. Děkuji
23.3.2015 11:51 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, paušál musíte použít tak, jak je specifikováno v zákoně, tj. pro řemeslné živnosti 80 %. 60% paušál se používá např. pro příjmy z živnosti volné. Nelze to podle potřeby zaměňovat.
23.3.2015 12:47 | Odpovědět
Karel12543 Vidím, že nás je víc. Nabízí se napsat stejnou částku do obou řádků, ale... Neuvěřitelné je, že mi nedokázali telefonicky odpovědět ani na FÚ.
16.3.2015 20:00 | Odpovědět
Filipes Dobrý den, mám stejný problém s řádkem 201a a jeho odlišností od řádku 201. Vysvětlení v pokynech mi bohužel není jasné. Když jsou mé příjmy z pronájmu pouze příjmy z pronájmu nemovitosti, mám vyplnit oba řádky, tedy 201 a 201a stejným číslem? Nebo mám vyplnit jen řádek 201a, přičemž když pak vyplním výdaje, výsledek bude záporný, protože řádek 201 je nulový? Děkuji
4.3.2015 23:36 | Odpovědět
Milena1234 Já se v tom taky motám, pokyny v příloze to v podstatě nevysvětlují a odpověď Portálu to zase jen cituje. Odkaz na zákon je k ničemu, ten píše to samé. Přitom rozdíl je pak v dani hodně citelný. Už někdo přišel na to, jak to doopravdy je? Číst určitě umíme, ale momentálně je to k ničemu:)
Děkuji
13.3.2015 13:10 | Odpovědět
Zdeněk 2 Návod nezmiňuje řádek 201a, který je v tomto roce zaveden poprvé. Za jakých okolností vyplňuji pouze řádek 201, kdy 201a a kdy oba dva? Děkuji
26.2.2015 17:21 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, info najdete v pokynech, které jsou součástí přílohy:
ř. 201 Příjmy podle § 9 zákona – uveďte na ř. 201 příjmy z nájmu evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o příjmech a výdajích, případně v účetnictví.
ř. 201a Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí – na ř. 201a uveďte POUZE příjmy z nájmu nemovitých věcí evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o příjmech a výdajích, případně v účetnictví.
27.2.2015 07:33 | Odpovědět
Pavel... Dobry den, prosim o upresneni a objasneni. Vyplnuji priznani za pritelkyni, ktera pronajima svuj byt. Castku za najem mam napsat na radek 201 nebo na 201a?
2.3.2015 19:13 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, pokud Vám nestačí vysvětlení v pokynech, kde se odvolávají na příslušný zákon, bude potřeba si tento zákon vyhledat a dohledat vše tam.
Do řádku 201 se píší příjmy z nájmu evidované podle § 9 odst. 6.
Do řádku 201a se píší příjmy pouze z nájmu nemovitých věcí. Zákony jsou k dohledání na internetu.
11.3.2015 11:27 | Odpovědět
Tomáš123 Výborná rada portálu -),
§9 zahrnuje příjmy z pronájmu nemovitých věcí a bytů (odst.1a) a movitých věcí (odst. 2a)

§9 odst. 6 říká že se jedná o příjem poplatníků mající příjem z nájmů a uplatňující skutečné výdaje, na procenta se jaksi pozapomnělo.

podle mého názoru, příjmy z nájmu bytu 120 tis řádek 201 a stejnou částku na řádek 201a informativně.
18.3.2015 12:54 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.