Slovníček pojmů k daním z příjmů FO

Pro všechny fyzické osoby jsme shrnuli základní pojmy, které se týkají daně z příjmů FO.

 

Přehled základních pojmů u daně z příjmů FO

Poplatník

Poplatníkem daně z příjmů jsou všechny fyzické osoby.

Seznam poplatníků daně z příjmů FO

Daňový rezident

Fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, nebo zde pobývá v průběhu kalendářního roku alespoň 183 dnů. Jinými slovy se na území České republiky obvykle zdržuje. Zdaňuje celosvětové příjmy.

Podrobnější specifikace daňového rezidenta

Daňový nerezident

Nesplňuje výše uvedená kritéria. Má omezenou daňovou povinnost.

This is a information. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer rutrum d…

Blíže o tom, kdo je to daňový nerezident

Předmět daně

Veškeré příjmy fyzických osob s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně. Některé z příjmů mohou být osvobozeny. Příjem může být peněžní i nepeněžní nebo dosažený směnou.

Vymezení předmětu daně z příjmu FO

Základ daně

Je tvořen součtem pěti dílčích základů daně. A to z příjmů dle §6 – §10 zákona o daních z příjmů.

Schéma výpočtu základu daně z příjmů FO

Příjmy ze závislé činnosti

Týkají se největšího počtu poplatníků. Jedná se hlavně o příjmy v podobě mezd a platů zaměstnanců.

Více o příjmech ze závislé činnosti

Obchodní majetek

Úhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka, a o kterých se současně účtuje nebo účtovalo anebo byly uvedeny v daňové evidenci.

Daňová evidence

Systém záznamů příjmů a výdajů poplatníka, jehož výsledkem je správné zjištění základu daně z příjmů. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích, o majetku a závazcích.

Bližší informace o daňové evidenci

Paušální výdaje

Jedná se o způsob uplatnění výdajů výpočtem zákonem stanoveným procentem z příjmů.  Paušální výdaje je možné použít u příjmů dle §7 a §9 zákona o daních z příjmů.

Více informací o paušálních výdajích

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.